Mainos

Met­sä­ala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puo­leen­sa?

Meri-Lapissa on nyt haussa ja käynnistyy syksyllä työvoimakoulutuksena monipuolista metsäalan koulutusta.

Metsäalan koulutukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia valita itselle sopiva vaihtoehto.
Metsäalan koulutukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia valita itselle sopiva vaihtoehto.
Kuva: Lapin Metsäpalvelut Oy

Lappia-Koulutus Oy toteuttaa elokuussa metsäalan kymmenpäiväisen koulutuksen, jossa tutustutaan metsäalan työmahdollisuuksiin ja ammatteihin. Koulutuksessa mennään metsään, tutustutaan alan työtehtäviin ja metsäalan toimijoihin vierailuilla. Syyskuun alussa aloitetaan jouluun asti kestävä noin 4 kuukauden Minustako metsäalan osaaja -koulutus, jossa keskeisenä sisältönä ovat ammatilliset valmiudet muun muassa metsänhoitotöihin ja puutavaran lähikuljetukseen metsätraktorin kuljettajana. Koulutus antaa mahdollisuuden hakeutua suoraan metsäalan töihin tai alan jatko-opintoihin suorittamaan metsäalan perustutkintoa.

Työtä ja hyvinvointia vaikkapa omien metsien hoidosta

Ammattiopisto Lappian metsäalan opettaja, lehtori Veijo Nurmikumpu rohkaisee tutustumaan metsäalan koulutuksiin. Aina ei työtä tarvitse hakea työmarkkinoilta vaan työtä ja hyvinvointia saa vaikkapa omien metsien hoidosta.

– Metsäalan koulutukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia valita itselle sopiva vaihtoehto. Se voi olla tutustumiskoulutus, ammatillisia valmiuksia antava pidempi koulutus tai metsäalan tutkinnon osien suorittaminen tai koko tutkinnon opiskelu. Koulutuksiimme on osallistunut muun muassa alanvaihtajia ja henkilöitä, jotka tekevät metsähoitotöitä esimerkiksi harrastusmielessä. Metsäala sopii eri-ikäisille, niin miehille kuin naisillekin. Lappian koulutuksiin osallistuneet ovat perustaneet omia yrityksiä, hakeutuneet alalle töihin tai jatko-opintoihin. Monet ovat hyödyntäneet oppimaansa omien metsien hoidossa, kertoo Veijo Nurmikumpu.

Lappian koulutuksissa pääpaino on manuaalisesti tehtävissä metsänhoitotöissä. Minustako metsäalan osaaja? –koulutuksessa opiskelija tutustuu käytännön harjoituksin raivaussahan, moottorisahan ja metsätraktorin käyttöön. Koulutuksen käynyt voi myös toimia metsätraktorin kuljettajana.

Metsäala sopii eri-ikäisille, niin miehille kuin naisillekin. Koulutuksen käynyt voi myös toimia muuan muassa metsätraktorin kuljettajana.
Metsäala sopii eri-ikäisille, niin miehille kuin naisillekin. Koulutuksen käynyt voi myös toimia muuan muassa metsätraktorin kuljettajana.
Kuva: Lea Ruotsalainen

Koulutuksista käytännönläheistä tietoa ja osaamista metsäalan eri työtehtäviin

Rovaniemeläinen Esa Kaitila on jo aiemmin kouluttautunut metsäalalle, mutta koki, että häneltä puuttui käytännön osaamista ja ymmärrystä metsänhoidon toimenpiteistä.

– Minustako metsäalan osaaja? –työvoimakoulutuksesta sain konkreettista ja käytännönläheistä tietoa metsäalan eri työtehtävistä. Opin katsomaan niin sanotusti metsää puilta ja huomioimaan esimerkiksi eri kehitysluokissa olevien metsien hoidontarpeita. Käytännön osaaminen raivaus- ja moottorisahojen perushuollosta oli hyvin tervetullutta, puhumattakaan mahdollisuudesta korottaa ajokorttiluokka C-ajokorttiin, kertoo Esa Kaitila.

Kaitila jatkaa, että koulutuksesta on ollut hyötyä metsäalaan liittyvissä raivaussahatöissä, metsänarvioinnissa ja metsänhoidossa. Koulutus antoi eväitä harkita yrittäjyyttä metsäalalla sekä hyvän pohjan metsäalan opintojen jatkamiseen.

"Sain koulutuksesta konkreettista ja käytännönläheistä tietoa metsäalan eri työtehtävistä", kommentoi Esko Kaitila.
"Sain koulutuksesta konkreettista ja käytännönläheistä tietoa metsäalan eri työtehtävistä", kommentoi Esko Kaitila.

– Olen nyt jo alan jatko-opinnoissa ja monipuolinen yrittäjyys metsäalalla on alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Uskon että metsien ja monipuolisen puuraaka-aineen käyttö tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Metsiin liittyvä tutkimus luo yhä enemmän tuotteita ja mahdollisuuksia nykyistä paljon monipuolisempaan metsänkäyttöön ja jalostustuotteisiin. Tämä näkyy muun muassa lääke- ja tekstiiliteollisuudessa sekä hyvinvointi- ja matkailualaan liittyvässä palvelutuotannossa. Nämä tulevat tulevaisuudessa kilpailemaan perinteisten sahatavaran, sellun ja paperin tuotannon kanssa, Esa Kaitila pohtii metsäalan tulevaisuuden suuntia.

Lapin Metsäpalvelut Oy työllistää paikallisia metsäalan ammattilaisia

Lapin Metsäpalvelut Oy on yksityinen metsäpalveluyritys, joka tällä hetkellä työllistää noin 40 kausivakinaista metsuria Pohjois-Suomen alueella ja sesonkiaikana työntekijämäärä kasvaa. Yritys on Lappia-Koulutus Oy:n yhteistyökumppani, joka tarjoaa työvoimakoulutuksiin osallistuville sekä harjoittelu- että työpaikkoja.

Metsäpalvelupäällikkö Leena Laajasen vastualueeseen kuuluu yhteistyö asiakkaiden kanssa, työnjohto ja rekrytointi.

– Työnantajan näkökulmasta on tärkeää, että metsäalalle tulevilla on koulutuksista perustiedot metsätaloudesta ja erityisesti tämän alueen, pohjoisen Suomen metsäalan toiminnasta. Toivomme, että saamme työvoimaa, jolla on perusosaamista alan keskeisiin työtehtäviin, kuten taimikonhoitoon, nuoren metsän kunnostukseen, ennakkoraivuuseen, uudistusalan raivuuseen, varhaishoitoon, istutukseen sekä moottorisahatyöhön. Tärkeää on myös ymmärtää, miksi tehdään mitäkin.

Vaikka opiskelijoiden osaaminen, halu työskennellä luonnossa on tärkeää, Laajasen mukaan tärkein tekijä, joka vaikuttaa rekrytoinnissa on asenne.

– Alan työtehtävien osaaminen on aina iso plussa, mutta sitä voi kuitenkin kehittää työssä oppien. Mielestäni tärkeintä on asenne, hyvä työmotivaatio ja halu oppia. Metsäalan työtehtävät edellyttävät fyysistä kuntoa, sietokykyä eri sääolosuhteisiin ja vaikkapa sääskiin. Kun työskennellään ulkona luonnossa päivät ja päivien pituudet ovat erilaisia. Vaaditaan joustavuutta ja ymmärrystä muuttuviin olosuhteisiin.

Metsäalan työtehtävät edellyttävät fyysistä kuntoa, sietokykyä eri sääolosuhteisiin ja vaikkapa sääskiin.
Metsäalan työtehtävät edellyttävät fyysistä kuntoa, sietokykyä eri sääolosuhteisiin ja vaikkapa sääskiin.
Kuva: Lapin Metsäpalvelut Oy

Metsäpalvelupäällikkö Leena Laajanen kertoo, että yrityksen rekrytointi on aina auki ja kannattaa kyselle tilannetta. Jos juuri sillä hetkellä ei ole koko kaudeksi töitä, niin jotakin kuitenkin saattaa ilmaantua. Työmäärät muuttuvat kaiken aikaa ja työmaita tulee kauden aikana koko ajan lisää, jolloin myös työvoimaa otetaan lisää. Kiirein sesonki metsäalalla ovat kesäkuu (viljelykausi) ja syksy. Laajanen korostaa, että yrityksen rekrytoinnissa huomioidaan positiivisena hakijat, joilla on halu pitkäaikaiseen työsuhteeseen.

– Panostamme työntekijöiden kouluttamiseen työssä ja näin ollen toivomme saavamme heistä pitempiaikaisia työntekijöitä. Pisimmät työsuhteet meillä ovat yli 10 vuotta. Työhaussa positiivista on myös aktiivisuus. Soitto tai paikalla piipahtaminen jää paremmin mieleen kuin pelkkä sähköinen hakemus, muistuttaa Laajanen.

Linkit:

Lappia-Koulutus Oy

Metsäalan koulutus, työvoimakoulutus (nro 692291), 10 pv

Minustako metsäalan osaaja?, työvoimakoulutus (691723), 80 pv


Infoboksi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katja Jaako-Körkkö

Toimitusjohtaja

puh. 040 648 2942, katja.jaako-korkko@lappia.fi


TE-palvelut

Koulutusneuvonta

p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15 tai

koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

-