Mainos

Mer­ki­tyk­sel­li­nen työ

Tapio Karjula, Kemin seurakunta
Tapio Karjula, Kemin seurakunta

Toissa viikolla Metsä-Group ilmoitti odotetusta tehdasinvestoinnistaan Kemiin. Päätöksestä on iloittu. Tehdas tuo paljon työtä alueelle, paitsi rakennusaikana, myös käynnistyttyään.

Työpaikat tuovat ihmisille hyvinvointia. Kysymys ei ole pelkästään taloudellisesta hyvinvoinnista, vaan sen ohella myös ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Työn tekeminen on ihmiselle tärkeää. Martti Luther on sanonut: ”Niin kuin lintu on luotu lentämään, niin on ihminen luotu tekemään työtä.” Jos ei ole työtä, se aiheuttaa elämään pahoinvointia.

Tutkija Frank Martela todennut, että silloin, kun ihminen kokee työssään neljä perusasiaa, työ tuottaa hänelle hyvinvointia: 1) Voin vaikuttaa siihen, miten suoritan työni ja mitkä ovat minulle arvokkaita tavoitteita. 2) Pääsen käyttämään omaa osaamistani ja pystyn oppimaan uutta työssäni. 3) Olen osa yhteisöä, jossa muut arvostavat minua sellaisena kuin olen ja jossa minusta välitetään. 4) Tunnen, että tekemälläni työllä on myönteinen vaikutus toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan.

Näiden asioiden toteutuessa työ on ihmiselle merkityksellistä. Työn merkityksellisyys ei silloin riipu siitä, maksetaanko siitä palkkaa vai ei.

Raamatun tekstitkin muistuttavat, että jokainen ammatti ja tehtävä on yhtä arvokas. Kaikki työ on tärkeää ja rakentaa yhteistä hyvää. Raamatussa kehotetaan ihmistä tekemään työtä leipänsä eteen. Samoin opastetaan ahkeruuteen ottamalla oppia muurahaisten ahkeruudesta.

Kuten elämässä yleensä, myös työn teossa on muistettava kohtuus. Meiltä ei voi vaatia enempää kuin kohtuudella jaksamme. Työn ei koskaan pitäisi viedä niin suurta osaa elämästä, että esimerkiksi perheestä huolehtiminen tai Jumalan Sanan kuuleminen ja yhteys lähimmäisiin jäävät toisarvoisiksi. On siunattu asia, että Jumala on itse säätänyt meille lepopäivän ja järjestänyt näin työn ja levon vaihtelun.

Tosiasia on myös se, että kaikilla ei ole työtä, vaikka sitä haluaisi. On hyvä muistaa, että palkkatyö ei ole koskaan ihmisarvon mitta. Lähimmäisenä eläminen on kaikkien tehtävä. Sen mielekkyys nousee yhdessä jakamisesta. Pietarin kirjeen sanoin: ”Jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne.”


Tapio Karjula

Yhteiskunnallisen työn pappi