Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Tilaajille

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy saa­vut­ti ta­voit­teen­sa en­sim­mäi­se­nä vuonna

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n ensimmäinen vuosi täytti Mehiläinen Oy:n ja Meri-Lapin kuntien yhteisyrityksen tavoitteet.

Yhtiö kertoo, että se on onnistunut ensimmäisen vuoden aikana varmistamaan laadukkaat paikalliset terveydenhuollon palvelut, parantamaan niiden asiakaslähtöisyyttä ja kustannustehokkuutta sekä lanseeraamaan 24/7 etävastaanottopalvelut alueen asukkaille.