Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Meahc­ceráđđe­hus vuov­di­goahtá giel­da­laččaid stág­go­biv­do­lo­biid 5.5. rájes

Stággobivdi Juvddujogas.
Stággobivdi Juvddujogas.
Kuva: Olli Miettunen

Eanodaga, Anára ja Ohcejoga gieldda olbmuin guollebivdu stáhta čáziin lea eanaš nuvttá.

Spiehkastahkan leat stáhta čáziid luosa ja dápmoha goargŋunguovllut. Dáidda Meahciráđđehus vuovdigoahtá vuos álggos gieldalaččaid stággobivdolobiid miessemánu 5. beaivve rájes.

Rávis olbmo áigodatlohpi máksá 40 euro. Maiddái vuolleahkásačča nuvttá lobi galgá lotnut lohpevuovdinbáikkis.

Olgobáikegottálaččaide Davimus-Lappi johkalobiid vuovdigohtet áramustá miessemánu 18. beaivve. Lohpevuovdin álgá, jos guolástanbadji sáhttá álgit dorvvolaččat.

- Meahcis johtin ja oaggun lea dorvvolaš ja dat ávžžuhuvvo dán spiehkastatdilis. Dan dihte gieldalaččaid lobiid lea dorvvolaš vuovdigoahtit, muhto olgobáikegottálaččaid lohpevuovdima sáhttá rahpat easkka dalle, go johtin sisriikkalaččat lea sihkkarit dorvvolaš, dadjá fuođđodoallohoavda Jukka Bisi.

Gieldda eará stáhta čáziide mieđihuvvo gieldda olbmuide nuvttá guolástanlohpi.

Lohpevuovdin galggai álgit árat muhto Meahciráđđehus čuovvu koronavirusa dagahan ráddjehusaid.

Bivdolobi sáhttá tiŋgot riŋgemin dahje e-boastta bokte Meahciráđđehusa bálvalanbáikkiiguin Anáris, Avvilis, Eanodagas ja Suoločielggis. Koronavirusa njoammuneastadeami dihte lobiid ii sáhte oastit báikki alde.

Dárkkit dieđut iešguđege guovllu ja joga guolástanáiggiin, bivdomihtuin ja ráfáidahttimiid sihke lohpevuovdima birra gávdnojit Eräluvat.fi -siiddus.

Mikä?

Kuntalaisen jokiluvat myyntiin 5.5. alkaen

  • Metsähallitus aloittaa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntalaisten vapakalastuslupien myynnin 5. toukokuuta lohen ja taimenen nousualueilla valtion vesialueilla.
  • Ulkopaikkakuntalaisten Ylä-Lapin jokikalastuslupien myynti alkaa aikaisintaan 18. toukokuuta, jos kalastuskausi voidaan turvallisesti avata kesäkuussa.
  • Luvan voi tilata puhelimitse tai sähköpostitse Metsähallituksen palvelupisteistä Ylä-Lapissa.