PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Maas­to­pyö­räi­li­jän Sa­vu­kos­kel­la ampunut met­säs­tä­jä eh­dol­li­seen van­keu­teen ja kor­vauk­siin – oi­keu­den mukaan met­säs­tä­jä ai­heut­ti kuo­le­man tör­keäl­lä huo­li­mat­to­muu­del­la

-
Kuva: Jussi Leinonen

Vahingonlaukauksella pyöräilijän Savukosken UK-puistossa  ampunut metsästäjä on tuomittu Lapin käräjäoikeudessa yhden vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lapin käräjäoikeus totesi, että metsästäjä oli  törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut pyöräilijän kuoleman. Hänet tuomittiin sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta että metsästysrikoksesta.