Maa­kot­kien pesintä on­nis­tui erin­omai­ses­ti tänä vuonna – hyvään tu­lok­seen sii­vit­ti­vät hyvä ra­vin­to­ti­lan­ne ja suo­tui­sat säät

Pirkka Aallon kuvasi maakotkan poikasen vuonna 2011.
Pirkka Aallon kuvasi maakotkan poikasen vuonna 2011.
Kuva: Pirkka Aalto

Maakotkan pesintätulos oli erinomainen Oulujoen pohjoispuolella. Koko maassa maakotkan pesätarkastuksissa todettiin 161 onnistunutta pesintää tänä vuonna. Metsähallituksen mukaan onnistuneet pesinnät tuottivat kaikkiaan 205 rengastusikäistä maakotkan poikasta.

Pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä.