Mainos

Maa­han­muut­ta­neet mo­ni­puo­lis­ta­vat yri­tyk­sen osaa­mis­ta – Näin rek­ry­toin­ti­pro­ses­si voisi edetä

Ulkomainen työvoima paikkaa vallitsevaa työvoimapulaa, edistää yritysten kansainvälistymistä ja tuo työyhteisöihin monimuotoisuutta. Mistä lähteä liikkeelle, kun yrittäjä on kiinnostunut maahanmuuttaneiden rekrytoinnista?

-

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän Ammattibarometrin (1.11.2022) mukaan työvoimapulan kasvu on hieman taittunut. Tilanne on siitä huolimatta tukala useilla aloilla. Sote-alan lisäksi pula on suurimmillaan rakennusalalla ja teollisuudessa. Rekrytointia kaivataan kipeästi lisäksi ohjelmistoalalla, ravintola-alalla, siivouksen ja kiinteistöhuollon alalla sekä kuljetusalalla.

Kun osaajista on puutetta, yrityksen toiminta hankaloituu ja kasvu hidastuu. Siksi työvoimapulan ratkaisemisessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös maahanmuuttaneita ammattilaisia, jos niin ei ole jo tehnyt.

Maahanmuuttaneet on moninainen ryhmä henkilöitä. Tällä hetkellä mielessä usein ovat Venäjän hyökkäyssotaa paenneet ukrainalaiset, joita on saapunut Lappiin viime keväästä lähtien, mutta potentiaalisia työntekijöitä on myös pitempään Suomessa asuneissa. Työikäiset kaipaavat tekemistä, tuloja ja haluavat sopeutua uuteen yhteiskuntaansa.

Maahanmuuttaneet monipuolistavat yrityksen osaamista, edistävät kansainvälistymistä ja tuovat työyhteisöön monimuotoisuutta. Monimuotoisesta työyhteisöstä on paljon hyötyä: se esimerkiksi houkuttelee uusia asiakasryhmiä, on innovatiivinen ja vaikuttaa myönteisesti asiakastyytyväisyyteen.

Rekrytointi ei ole monimutkaista – yrittäjille tarjolla maksutonta tukea

Asiantuntijaorganisaatiot ja henkilöstöpalvelut auttavat sopivien maahanmuuttaneiden ammattilaisten löytymisessä ja rekrytointiprosessissa. Lapissa tällaisia ovat esimerkiksi Startup Refugees, Eezy ja TE-palvelut.

Essi Perätalo toimii Startup Refugeesin Lapin alueen verkostokoordinaattorina.
Essi Perätalo toimii Startup Refugeesin Lapin alueen verkostokoordinaattorina.

Startup Refugees on kolmannen sektorin valtakunnallinen toimija, joka tukee maahanmuuttaneita, kuten pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, työllistymisessä ja yrittäjyydessä. Yritykset saavat Startup Refugeesin kautta apua maahanmuuttaneiden rekrytointiin. Heille esimerkiksi tarjotaan avuksi koulutettu, monikielinen työpaikkaohjaaja, joka tukee rekrytoinnissa ja perehdytyksessä. Palvelu on tällä hetkellä Lapissa maksuton.

Koska työpaikkaohjaajat toimivat muun muassa kielitukena, ei työntekijöiden kielitaidon tarvitse työn aloitusvaiheessa olla korkea.

– Monikielisen työpaikkaohjaajan tehtävänä on auttaa työsuhteen alussa sekä työnantajaa että työntekijää, kertoo Startup Regugeesin Lapin alueen verkostokoordinaattori Essi Perätalo.

Yrittäjän on hyödyllistä pohtia, mikä kielitaito on riittävä tehtävästä suoriutumisen kannalta. Joissakin tehtävissä täsmäkielitaito riittää.

Monipuolinen työyhteisö on vahvuus

Useat hankkeet ja kolmannen sektorin palvelut tuottavat maksutonta neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttaneiden työllistämiseen.  Meri-Lapin keskuspesula hyödynsi Monikulttuurikeskus Mikserin nyt jo päättynyttä Maahanmuuttajaohjaamo-hanketta, jonka avulla yrityksessä päästiin alkuun maahanmuuttaneiden työllistämisessä.

Työntekijöiden ohjaamisesta omalla äidinkielellään on ollut merkittävä apu työntekijöiden perehdytyksessä.

– Kun työohjeet ovat suomeksi, hankkeen tarjoaman kielituen avulla ne saatiin käännettyä arabiaksi. Siitä oli verraton apu! Tuen avulla paikallinen työnantaja saa madallettua kynnystä rekrytoida silloin, kun yhteinen kieli puuttuu, kertoo Meri-Lapin keskuspesulan yrittäjä Anna-Leena Laakso.

Meri-Lapin keskuspesulan yrittäjä Anna-Leena Laakso.
Meri-Lapin keskuspesulan yrittäjä Anna-Leena Laakso.

Tällä hetkellä pesulassa on maahanmuuttaneita työntekijöitä Bulgariasta, Syyriasta ja Venäjältä.

– Meillä on ollut lisäksi työharjoittelijoita, jotka eivät puhuneet suomea. Työntekijämme ovat kuitenkin pystyneet tukemaan heitä tekemisessä, koska heillä on ollut yhteinen kieli, Laakso kertoo.

Laakson mukaan työntekijöiden suomen kielen taito vahvistuu koko ajan. He ovat saaneet suomenkielisiä ystäviä ja ovat kotoutuneet alueelle.

Ukrainalaisia rekrytoidaan vauhdilla – ”Työtehtävät ovat olleet moninaisia”

Perätalo kutsuu Startup Refugeesin palvelua yrityksille ”monipuoliseksi henkilöstöpalveluksi”. He toimivat linkkinä maahanmuuttaneiden ammattilaisten ja yrittäjien välillä.

– Kartoitamme työnhakijoiden osaamisen ja yhdistämme heidät sopivien työnantajien kanssa. Esihaastattelemme kaikki työnhakijat, neuvomme sopimus- ja työlupa-asioissa sekä tarjoamme monikielistä tukea rekrytoinnin kaikkiin vaiheisiin.

Rekrytoinnissa valituiksi tulleet saavat lisäksi tietoa työelämästä Suomessa. Startup Refugeesilla palvelua on Lapissa saatavilla suomen, englannin, arabian, ukrainan ja venäjän kielellä, ja sitä pyritään tarjoamaan koko maakunnan alueella.

– Tänä syksynä olemme järjestäneet palvelua pop up -tyylisesti muun muassa Rovaniemellä, Kemijärvellä, Pellossa ja Ranualla. Tarkoituksena on luoda toimivia käytäntöjä paikkakunnille, joissa kärsitään työvoimapulasta ja joissa samaan aikaan on työttömänä osaavia ja motivoituneita maahanmuuttajia, Perätalo sanoo.

Pelkästään Startup Refugeesin kautta työllistyneitä ukrainalaisia on Lapissa jo 30. Heitä on työllistynyt rakennus-, hoiva-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu- sekä hotelli- ja ravintola-aloille.

– Rekrytointi on syksyn mittaan selkeästi vauhdittunut, ja meillä on parhaillaan monia rekrytointeja käynnissä, Perätalo lisää.

Ranuan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Johanna Koivunen.
Ranuan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Johanna Koivunen.

Yrittäjä löysi maahanmuuttaneen osaajan verkostonsa kautta

Joskus pätevä maahanmuuttanut ammattilainen löytyy ilman henkilöstöpalvelun apua. Näin kävi Ranualla.

– Syksyn aikana saimme vihiä potentiaalisestä osaajasta ravintolaamme erään ukrainalaisen työntekijän kautta, joka oli työskennellyt yrityksessämme jo aikaisemmin, kertoo Ranuan Seudun Matkailu oy:n toimitusjohtaja Johanna Koivunen.

Työntekijä oli saapunut Ukrainasta Ranualle viime kesänä. Kokemusta maahanmuuttaneen työllistämisestä Ranuan Seudun Matkailussa oli jo ennestään, ja työsopimus solmittiin lokakuussa.

– Hän on iloinen siitä, että on saanut töitä ja pystyy sen avulla rakentamaan elämää uudessa maassa, Koivunen kertoo työntekijän asenteesta.

– Uusi työntekijä on sopeutunut työyhteisöön. Hän on pätevä, ja hänestä on tullut osa tiimiä, Koivunen jatkaa.

Yrittäjän aito halu tukea maahanmuuttanutta on merkityksellistä isommassakin mittakaavassa.  Kun yrittäjä rekrytoi ulkomaisia osaajia, on hänellä tilaisuus tukea maahanmuuttaneiden juurtumista Lappiin, osallistaa ja aktivoida heitä sekä houkutella lisää muuttajia alueelle.

Yrittäjä, varmista etusi ja liity jäseneksi tästä.

-