Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi nuoret eh­dok­kaat edes kam­pan­joi­vat? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lukijan juttu: Työl­lis­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­li te­keil­lä Ke­min­maa­han

Osuuskunnasta haetaan vauhtia työllistymiseen

Keminmaan kunnassa aloitti toukokuun alussa EST-Keminmaa hanke, jonka tehtävänä on luoda kuntaa uudenlainen työllistämisen toimintamalli. Toimintamallin on tarkoitus palvella sekä kuntaa, työttömiä ja yrittäjiä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Rahoitus hankkeeseen tulee Keminmaan kunnalta ja Työllisyyspoliittisesta avustuksesta.

Työtä tekijöille

Hankkeen tarkoituksena on saada noin 20 keminmaalaista työtöntä työllistettyä erilaisiin töihin. Hankkeeseen kohderyhmänä ovat työttömät jotka ovat olleet työttömänä niin kauan, että heidän palkkatukioikeutensa on kertynyt.

- Periaatteessa hankkeen kohderyhmänä on pitkäaikaistyöttömät, joiden palkkatukioikeus on 40-50 prosenttia, mutta myös, varsinkin nuorten kohdalla, 30 prosentin tuella oleville voimme etsiä töitä, kertoo hankkeessa projektipäällikkönä oleva Eija Leppäjärvi.

Tähän mennessä asiakkaat hankkeelle ovat tulleet kuntouttavan työtoiminnanohjaajan ja työvoimatoimiston kautta.

- Mutta myös, yhä enenevässä määrin, asiakkaat löytävät meidät nettisivujen kautta ja täyttävät osaamiskartoituksen joka palautuu meille, huomauttaa Milla Liukkonen hankkeen työnsuunnittelija.

Hanke on toiminut nyt reilut 4 kuukautta ja hankkeen kautta on työllistetty eri tehtäviin kuusi henkilöä, joista kaksi nuorta työllistyi ensin lyhyelle pätkälle raivaustöihin ja sen jälkeen he siirtyivät suoraan paikalliselle yritykselle töihin, iloitsee Liukkonen.

- Silloin tietää tekevänsä hyvää ja tärkeää työtä.

Tekijöitä töille

Hankkeessa on palkattuna kaksi työntekijää: Projektipäällikkö ja työnsuunnittelija, joiden tehtävänä on yleisen projektihallinnoinnin lisäksi olla yhteydessä paikallisiin toimijoihin ja kartoittaa löytyykö sieltä tekemätöntä työtä.

- Työn ja tekijöiden yhteen saattamistahan tämä työ pääsääntöisesti on. Joskus löytyy ensin työ ja sitten tekijä ja joskus taas toisinpäin.

- Henkilökohtainen kontakti on tärkeää kun liikutaan niinkin tärkeällä saralla kuin työntekijöiden etsimisessä. Yritämme olla tässä luottamuksen arvoisia, vakuuttaa Leppäjärvi.

Valitettavasti rekrytoinnit eivät aina onnistu ihan niin kuin olisi toivonut. Joskus voi olla, ettei työntekijää löydy vaikka kuinka perkaa asiakkaita tai vastaavasti asiakkaille ei löydy sopivaa työtä.

Moninaiset konstit

EST-Keminmaa hanke ei ole EU-rahoitteinen eli hankkeella ei itsellään ole minkäänlaisia erillisiä rahoja työllistämiseen. Kaikki toiminta tapahtuu työvoimahallinnon rahoilla ja säädöksillä.

- Kun etsimme asiakkaillemme yksilöllisiä työllistymisenpolkuja, palkkatukityöllistäminen ja työkokeilu ovat meidän keinovalikoimassamme. Lisäksi aina on mahdollista lähteä opiskelemaan esim. oppisopimuksen kautta uuteen ammattiin, projektipäällikkö kertoo.

- Tässä vaiheessa olemme joutuneet hidastamaan tahtia uusien asiakkaiden etsimisessä ja keskitymme nyt löytämään jo olemassa oleville töitä, kertoo työnsuunnittelija Liukkonen.

Matkailu- ja tapahtumakoordinaattori

Keminmaan kuntaan hankkeen kautta matkailu- ja tapahtumakoordinaattoriksi palkattu Jouni Salmi kiittää hanketta ja hankkeen toteuttajia aktiivisuudesta. Paremmin dj-pöydän takaa, ravintoloiden suunnittelun- ja rakentamisen, sekä erilaisten tapahtumien kautta lappilaisille tutuksi tullut Salmi on innoissaan uudesta pestistään.

- Pitkäaikaisen raskaan fyysisen työn myötä syntyneet esteet entiselle työlle toivat eteen tilanteen, jossa oli alettava etsimään vähemmän fyysisesti kuormittavaa työtä. Harkitsin jo muuttoa kevyemmän työn perässä muualle kotipaikkakunnalta, Salmi kertoo.

Keminmaan kunnan hankkeen yhteydenotto ja tarjous työpaikasta kotipaikkakunnalla oli niin sanotusti enemmän kuin sata jänistä. Salmen mukaan on todella mukava lähteä aamuisin liikkeelle työpaikkaan ja työhön, joka on mielekästä ja samalla haastavaa.

Hankkeen vetäjien mielestä työssä voidaan hyödyntää hyvin Salmen pitkäaikaista kokemusta niin mainos- kuin ohjelmapuolella.

Jouni Salmen työtehtävät muodostuvat Keminmaan kunnan, yrittäjien ja yhdistysten töistä, joissa on matkailullinen näkökulma. Tarkoituksena on saada alueen tapahtumat ja kohteet yksiin kansiin, josta matkailijoiden on ne helppo löytää.

Markkinointi- ja maisemointityöt ovat omalta osaltaan edistämässä matkailijoiden viipymistä Keminmaan kunnan alueella, uskoo Salmi. Matkailu- ja tapahtumakoordinaattori alkaa kerätä myös Keminmaan kunnan alueen tapahtumista vuosikelloa, johon kerätään kaikki alueen tapahtumat ja joita voidaan hyödyntää matkailullisesti.

- Otan kyllä yhteyttä paikallisiin toimijoihin, mutta toivon myös toimijoiden ottavan minuun yhteyttä tapahtumakalenterin tiimoilta, Salmi toivoo.

Lisäksi Salmi suunnittelee tapahtuma mainontaa ja tapahtumia kunnalle, sekä avustaa tarpeen mukaan tällä saralla kunnan alueen yhdistyksiä ja yrityksiä.

Osuuskunnasta uusi tekemisen tapa

Hankkeen yksi tavoite on perustaa Keminmaahan paikallinen työosuuskunta. Osuuskuntamuotoinen työn tekeminen eli niin sanottu kevytyrittäjyys on nykypäivää, sillä usein työt ovat aika sirpaleisia ja toimeentulo voi muodostua monesta eri työstä.

- Osuuskunta antaa mahdollisuuden tehdä töitä laskutusperiaatteella ja mahdollistaa myös sovitellun päivärahan saamisen. Jos osuuskunnassa on vähintään seitsemän osakasta, on mahdollista saada niiltä päiviltä, kun töitä ei ole, soviteltua päivärahaa, selventää Leppäjärvi.

Hankkeen osuuskuntaosio on alkamaisillaan ja syksyn aikana on tarkoitus selvittää osuuskuntaan halukkaita tulijoita, mutta myös mahdollisia toimeksiantajia mm. kunnasta ja alueen yrityksistä.

- Mikäli Keminmaan alueella on kiinnostuneita osuuskunta toiminnasta niin pikaisesti yhteydenottoa meihin, tuumaavat hanketyöntekijät.

Osuuskuntaan voidaan ottaa mukaan myös muita kuin työttömiä ihmisiä, pääasia on että tekemisen halua ja yhteistyön kykyä löytyy. Lisäarvoa loisi tietenkin se, että osuuskuntaan tulisi monen alan osaajia.