Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Ylä-Lapin metsänomistajilla oikeus puuntuotantoon

Jaana Bäck, Olli Tahvonen ja Timo Vesala kyseenalaistavat (HS 8.5.2019) Ylä-Lapissa harjoitettavan metsätalouden kannattavuuden ja esittävät Ylä-Lapin metsien jättämistä puuntuotannon ulkopuolelle. He viittaavat metsätalouden heikkoon kannattavuuteen, saamelaisten oikeuksiin alkuperäiskansana ja uhkaan poronhoidolle.

Poronhoidon ja metsätalouden suhde on nostettu esille myös FSC:n kontrolloitua puuta koskevassa kansallisessa riskinarviossa. Muutamat paliskunnat ovat esittäneet, että yhteismetsien harjoittama metsätaloustoiminta voi jo pelkästään mittakaavasyistä vaikuttaa poronhoitoon niin merkittävästi, että puukaupassa tulisi noudattaa FSC:n edellyttämiä menettelytapoja saamelaisen poronhoidon huomioimiseksi.