Lukijalta: Vanhusten hoitoa ei korjata puheilla

Kirjoittaja vaatii päättäjiltä konkreettisia korjauksia vanhusten hoitoon.
Kirjoittaja vaatii päättäjiltä konkreettisia korjauksia vanhusten hoitoon.
Kuva: Vesa Joensuu

Päätöksenteossa vallitseva yksiulotteiseen talouseetokseen perustuva asioiden tarkastelu johtaa helposti kroonistuvaan talousitkuun, jonka seurauksena päätösten vaikutusten ja kustannusten näkeminen olennaisesti kapenee. Poliittisessa päätöksenteossa tarvitaan lisää arvokeskustelua eli keskustelua siitä, mikä on tärkeää ja mikä ei.

Monipuolinen arvokeskustelu avaisi ovia asianmukaiselle priorisoinnille. Asianmukainen priorisointi perustuu erilaisten päätösmahdollisuuksien vaikutusten ja kustannusten riittävään tarkasteluun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja tämä olisi varmuudella kuntalaisten etu.