Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Tarvitsemme unionia enemmän kuin koskaan

Suomella menee paremmin kuin koskaan. 60 vuodessa bruttokansantuote on viisinkertaistunut, metsien kasvu yli kaksinkertaistunut, henkilöautojen määrä satakertaistunut ja kaukomatkoja tehdään kuten ennen vierailuja naapurikylään. Kulutustavaroita valmistetaan periaatteella uusi vioittuneen tilalle. Kaikki kehitys ei ole kestävällä pohjalla, vaan perustuu fossiiliseen energiantuotantoon.

Muutoksen on jatkuttava niin, että energiaa tuotetaan uusituvilla energialähteillä ja vain minimaalisesti fossiilisilla polttoaineilla, tieteen innovaatioita käytetään energian ja muiden luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kiertotalouden mahdollisuudet käytetään maksimaalisesti. Luonnonvarojen kestävässä käytössä vaadittava muutos on nopea ja valtava. Tutkijat ovat tähän heränneet, eivät niinkään poliitikot ja keskuspankit. Kaikissa julkisissa ja yksityisissä investoinneissa fossiilittomuus ja päästöttömyys on nostettava tärkeimmäksi kriteeriksi.