Lukijalta: Stalinin ajan Moskovan brutaali suhtautuminen asukkaiden viimeisiin leposijoihin ei saa toistua Rovaniemellä

Inkerinsuomalainen Rudolf Sykiäinen kertoo muistelmateoksessaan "Musta Rudolf - ihmeelliset seikkailuni bolsevikkien maassa" (Tammi, 2000), kuinka hän sai 2. maailmansodan jälkeen asunnon Moskovasta Kutuzovskin prospektin varrelta. Asunto oli talossa, jota vastapäätä sijaitsi kaksi hautausmaata, joista toinen oli venäläinen ja toinen juutalainen.

Kalmistojen porteille ilmestyi kohta ilmoitus: "Kansalaisia pyydetään korjaamaan maalliset jäännökset pois kalmistojen lopettamisen vuoksi". Sykiäinen kirjoittaa kuinka ne, jotka ehtivät, siirsivät sukulaistensa jäännökset pois ja kuinka lukuisat vainajat jäivät sinne. "Nyt ne ovat raskaiden asuintalojen alla". Tämä tapahtui Josif Stalinin hallitessa Neuvostoliittoa teräksisellä otteellaan.