Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Ra­ja­elä­mää ei ym­mär­re­tä ete­läs­sä

Jouko Vahtolan kirjoituksesta (LK 18.7.) Ruotsin ja Venäjän välisen rajan piirtämisestä 1809 tuli hyvin esille seikka, joka on määrännyt elämää rajalla jo yli 200 vuotta. Raja piirrettiin keskelle länsipohjalaista suomenkielistä asutusta.

Suvut ja perheet ovat asuneet ja asuvat molemmin puolin rajaa, työssä käydään yli rajan ja nautintoja on ollut iät ajat rajan yli. Myös kaikenlaisia palveluja on käytetty rajasta välittämättä, vaikka 1970-luvulta lähtien tätä on vaikeutettu lainsäädännöllä sekä Helsingistä että Tukholmasta päin.