Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Outo päätös jätteenkuljetuksesta

Tämä on mielenkiintoinen päätös. Hallinto-oikeus on asian jo kertaalleen palauttanut uudelleen päätettäväksi. Edellisen kerran se oli meillä päätettävänä 2.4., jonka pöytäkirjaa en suostunut allekirjoittamaan, koska siihen liitettiin asiakirja, joka ei ollut kokouksessa käsittelyssä. Kokouksessa puheenjohtajan esitys edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistamisesta rauksesi kannattamattomana. Nyt teimme samat päätökset ikäänkuin uudelleen.

Oleellista jätteenkuljetusjärjestelmässä on se, täyttyvätkö jätehuoltolain edellytykset kaikilta osin nykyisessä Rovaniemen järjestelmässä vai eivätkö täyty? Niiden on täytyttävä täydellisesti. Osittainen ei riitä. Määräysten täyttyminen ei voi olla myöskään mielipidekysymys, vaan on osoitettava, että näin on.