Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­vaa­ran ui­ma­hal­li on kan­na­tet­ta­va si­joi­tus

Kirjoittaja kannattaa uuden uimahallin rakentamista Ounasvaaralle.
Kirjoittaja kannattaa uuden uimahallin rakentamista Ounasvaaralle.
Kuva: Jouni Porsanger

Valtuustosopimus on yksi kuntatyöskentelyn pelisäännöistä. Rovaniemellä on valtuustoryhmien kesken sovittu, minkä tyyppisiin asioihin valtuusto toimikautenaan keskittyy ja mihin investoidaan. Tällä sopimuksella on linjattu ne valtuustokauden keskeisimmät tavoitteet, joiden perusteella kuntastrategiaa uudistetaan ja linjataan. Se on myös poliittisen johtamisen väline, josta on syytä pitää kiinni.

On sovittu, että uimahallihanke toteutetaan kustannustehokkaalla toteutusmallilla kahden uimahallin olemassaolo huomioiden. Jotta Vesihiiden käyttöä voidaan jatkaa, siihen tehdään tarvittavat korjaukset vuosina 2019–2020. Valtuusto on vuoden 2019 talousarvio kokouksessa päättänyt, että Ounasvaaran uuden uimahallin rakentaminen on Lappi-areena oy:n vastuulla ja että se ajoittuu vuosille 2020–2022.

Valtuustosopimuksen toiseksi kehityskohteeksi on aivan oikeutetusti nostettu Ounasvaaran kehittäminen liikuntamatkailun ja -koulutuksen keskittymänä Santasportin alueen osalta. Tällä mahdollistetaan yhtenäiset liikuntakiinteistöt sekä edesautetaan kokonaisuuden ja kiinteistöjen synergiaetujen muodostumista. Sillä on merkittävä elinkeinopoliittinen painoarvo

Olettaisi, että näillä vahvoilla päätöksillä kuntademokratia toimisi ja saisi kantovoimaa. Tässäkin tapauksessa paikkakunnalta löytyy pieni ryhmä, joka ei arvosta kunnallista päätöksentekojärjestelmää ja joka käyttää kaiken aikansa vastakirjoitteluun sekä tekstaritehtailuun keksien mitä ihmeellisimpiä vastaväitteitä. Pahinta tässä on ollut henkilökohtaisuuksiin meneminen ja joidenkin puolueiden mustamaalaaminen. Allekirjoittaneelle somessa annettua hoitoonohjausehdotusta en aio käyttää, vaan seison omilla jaloillani kunnallista päätöksentekoa kunnioittaen. Miksi joillekin ei riitä se, että valtuustosopimus on kaikkien puolueiden tahtotilan yhteinen ilmaus.

Ounasvaaran uusi uimahalli on sijoitus matkailuun, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä Rovaniemen imagon ja vetovoiman lisäämiseen. Se on nykyaikainen vesiliikuntakeskus rovaniemeläisille lapsille, nuorille, työikäisille ja meille ikä-ihmisille harrastetaan sitten uintia kuntoutus-, kuntoilu-, virkistys-, rentous- tai kilpailumielessä. Se ei ole mitenkään estämässä koulujen rakentamista eikä Näsmänkiepin peruskorjausta.

Öky on suhteellinen käsite. Ökyuimahallista puhuminen on mitä suurinta liioittelua. Ökyihmisten kannattaisi matkustaa Rovaniemen ulkopuolelle mittailemaan hallien suuruuksia ja tarjontaa. Siinä samalla voisi ottaa selvää, kuinka ison uimahallin tulo paikkakunnalle on lisännyt sekä vesiliikuntaharrastusta että sen myötä terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa sen monessa merkityksessä.