Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Osaajien saamiseksi tarvitaan yhdessä tekemistä

Elinkeinoelämän myönteiset tuulet ja vireillä olevat investoinnit tuovat mukanaan monenlaisia positiivisia vaikutuksia alueelle. Lappiin on kehittynyt uusia toimialoja perinteisten rinnalle, alueelle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Positiivinen kehitys on tuonut mukanaan myös uudenlaisia haasteita ratkaistavaksi. Osaamisvaatimusten muuttuessa, väestön ikääntyessä ja nuorten ikäluokkien supistuessa yritysten tarvitsemien osaajien saaminen on vaikeutunut. Huomattava osa alueen yrityksistä kokee, että pula työntekijöistä on este yrityksen kasvulle ja kehittymiselle. Miten ely-keskus ja te-toimisto vastaavat haasteeseen?