Lukijalta: Miksi Amazon palaa?

Läntisten maiden johtajat Ranskan presidentti Macron etunenässä julistavat Amazonin sademetsien olevan ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, maapallon keuhkot. Ranskassa, Suomessa ja muissa markkinatalouksissa metsä ja maa ovat lailla suojeltua yksityisomaisuutta. Johtajien puheissa ihmisarvo on jakamaton, mutta maapallon resurssit eivät. Varakkaimmilla on niihin suurempi oikeus. Amazonin hapesta ja hiilinieluista he eivät ole valmiita maksamaan euroakaan.

Tarvitsemme Amazonin hapen polttaaksemme sen lentokoneiden, autojen ja rahtialusten moottoreissa ja kasvavan, kaupungistuvan ihmiskunnan keuhkoissa. Syntyneen hiilidioksidin Amazonin hiilidioksidinielut imevät takaisin ja tasapainottavat lisäksi ilmastoa, jota ihmisen toiminta kiihtyvästi lämmittää. Metsäpalojen todennäköisyys ja määrä kasvavat, ei vain Brasiliassa vaan maapallon joka kolkassa.

Brasilia on samojen lainalaisuuksien alainen kuin muutkin markkinataloudet. Kaikilla mantereilla tämä elämää suurempi ideologia kuolee ilman kasvua. Valtaapitävien intressinä on pelastaa talousjärjestelmä, ei maapallo. Jotta nykyvelat voidaan maksaa, tarvitaan uutta velkaa, kulutusta ja talouskasvua. Kaikki ratkaisut, taloudelliset, yhteiskunnalliset ja tekniset, tähtäävät siihen, että nykymeno, joka on tuonut meidät tähän, voisi jatkua. Sitä eivät vaadi ihmiskunnan hyvinvointi ja onnellisuus eikä maapallomme tulevaisuus, päinvastoin se tuhoaa ne.

Johtavat länsimaat uhkaavat Brasiliaa vastatoimenpiteillä, jos se jatkaa Amazonin hyödyntämistä. Se mikä toisaalla on kestävää kehitystä, ei ole sitä Brasiliassa. Suomalaisten metsäjättien toiminta on kestävää kehitystä ja kasvattaa hiilinieluja. Niin myös suomalaisomisteiset sellutehtaat Etelä-Amerikassa Uruguayssa. Brasilian presidentti Bolsonaro on saanut arvostelua juuri houkutellessaan näitä globaaleja kestävän kehityksen toimijoita hyödyntämään Amazonin aluetta.

Markkinataloutta leimaa kasvupakko. Maapallo ei kasva. Jo nykyisellä kulutuksella sen tulisi olla yli tuplasti suurempi. Kompensaatiokaupalla yritämme rohkaista ja antaa synninpäästön ylikulutukseen, mutta väestömme ei silti riitä kuluttamaan ja kasvattamaan taloutta tarpeeksi vaan tarvitsemme maahanmuuttoa, erityisesti työperäistä sellaista.