Lukijalta: Mikä saamelaiskäräjävaaleissa pelottaa?

Jos kansa on uhka valtaa käyttäville, vaihdetaan kansa. Lausahdus ei ole pelkkää huumoria oikeusvaltio Suomessa, vaan meneillään oleva prosessi perustuslaissa tunnustetun alkuperäiskansan, saamelaisten kulttuuri-itsehallinnossa.

Saamelaiskäräjävaalit on lain mukaan pidettävä syyskuussa 2019. Valmistelut on aloitettu normaalisti 2018. Nyt käräjien hallitus, ilman yleiskokouksen käsittelyä, on esittänyt oikeusministeriölle vaalien siirtämistä odottamaan vaatimaansa saamelaismääritelmän muuttamista. Tavoitteena on poistaa äänioikeutettujen saamelaisten joukosta ne, jotka johto kokee ”vääriksi” ja siten uhkaksi politiikalleen ja valta-asemalleen. Se on aiemmin ollut turvattu vaalien alhaisen äänestysprosentin ja epädemokraattisen aluekiintiöjärjestelmän takia. Nyt äänioikeutetuiksi on hakeutunut etupäässä inarin- ja metsäsaamelaistaustaisia, joiden osallistuminen koetaan uhkaksi.