Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­läs­sä kohti kohti avoi­mem­paa hal­lin­toa

Kittilän vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa kirjoittaa salaisista kunnanhallituksen kokousasioista.

Kittilän kunnanhallituksen lokakuussa pidetyissä kokouksissa on käsitelty julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä asioita. Toisin kuin kirjoituksessa Lapin Kansassa 9.12.2017 annetaan ymmärtää, Kuntaliitto ei ole ohjeistanut kuntaa lokakuussa pidettyjen salaisten kunnanhallitusten kokousten osalta.

Kittilässä lokakuun aikana (10.10.2017, 17.10.2017 ja 24.10.2017) kunnanhallituksen pitämissä kokouksissa käsitellyistä esityslistoista tai pöytäkirjoista ei ole kunnan puolesta tiedotettu julkisesti. Silloinen vt kunnanjohtaja on tehnyt päätöksen käsitellä alun perin 10.10.2017 kunnanhallituksen kokouksessa salaisena asiana konsernivalvontaa Levin Vesihuolto Oy:ssä ja asianhallintajärjestelmään on tehty hänen toimestaan merkintä salassapitoperusteesta (julkisuuslaki 24 § 20 kohta ).