Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Hankinnoissa säästäminen on helppoa

Useat maakuntalehdet ovat uutisoineet maakuntien elinvoimaisuudelle tärkeästä aiheesta: se, että julkisiin kilpailutuksiin saadaan liian vähän tarjouksia, tulee veronmaksajille kalliiksi. Lääkkeeksi ehdotetaan usein monimutkaisia ratkaisuja tietojohtamisen tarpeista lakimuutoksiin, vaikka ratkaisu on yksinkertainen. Markkinavuoropuhelun vahvistamisella saataisiin sekä nostettua tarjouspyyntöjen laatua että kasvatettua yritysten kiinnostusta kilpailutuksiin. Vaikka avain tarjousten määrän lisäämiseen on helppo ja halpa, sen toteuttaminen edistyy äärettömän hitaasti.

Hankintalain mukaan kunta voi ennen kilpailutusta Hilmassa hyödyntää toimittajia hankinnan suunnittelussa, kunhan tämä ei johda kilpailun vääristymiseen. Tarpeiden läpikäyminen usean toimittajan kanssa, markkinoiden parhaisiin ratkaisuihin tutustuminen ja tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten tason tarkistaminen ovat osa ammattimaista hankintatoimintaa. Hallituksen esityksessä markkinakartoituksen tarkoitusta avataan näin: ”Momentissa tarkoitettua markkinakartoitusta ei ole määritelty tyhjentävästi ehdotetussa laissa. Yleisesti sillä tarkoitettaisiin kaikkea sitä markkinoilla olevaa tietoa, jota hankintayksikön on mahdollista saada ja hyödyntää hankintaa suunnitellessaan.”