Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Hallitus vaikeuttaa kaivostoimintaa

Hallitusohjelman kaivosteollisuutta koskevat kirjaukset ovat kestävän kehityksen vastaisia. Ohjelma ei edistä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä ja ilmastonmuutoksen vastaista taistelua.

Erityisesti sähköveron korotus estää tai ainakin hidastaa kaivosten sähköistämistä. Suurille avolouhoksille suunnitellut siirtymiset sähköiseen liikkuvaan kalustoon vaarantuvat. Korotettu sähkövero ja mahdollinen kaivosvero ovat kaivoksille ankara kustannuserä. Se tarkoittaa käytännössä lyhyempää kaivosten toiminta-aikaa ja vähentää yhdestä kaivoksesta saatavia metallimääriä.