Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lou­nais-Lap­pi var­hais­ja­ke­luun vuoden alusta – lehti jaetaan ai­kai­sin kes­ki­viik­koaa­mu­na

Lounais-Lappi jaetaan ensi vuoden alussa jo aamusta.
Lounais-Lappi jaetaan ensi vuoden alussa jo aamusta.

Lounais-Lapin jakelu muuttuu ensi vuoden alussa, jolloin lehden jakelu siirtyy Pohjois-Suomen Suorajakelulta kokonaan Kaleva Median jakeluun. 5.1. alkaen muutoksen myötä lehden jako aikaistuu. Lounais-Lappi jaetaan merilappilaisiin koteihin jo varhain keskiviikkoaamuna.

– Moni meistä haluaa lukea paperilehteä jo aamukahvipöydässä ja nyt siihen on Lounais-Lapin osalta hyvä mahdollisuus. Kaleva Median jakajat ovat pitkän linjan ammattilaisia, joten odotan paljon jakelun laadulta, toteaa Lounais-Lapin päätoimittaja Taina Nuutinen-Kallio.

Lounais-Lapin mainosmyynnistä vastaava myyntijohtaja Toni Kyllönen pitää muutosta positiivisena asiana.

–  Kaleva Median oma aamujakelu sujuvoittaa ja nopeuttaa jakelua. Lukijoiden lisäksi myös mainostajille on eduksi, että asiakkaat saavat tiedon loppuviikon tarjouksista ja palveluista mahdollisimman hyvissä ajoin, Kyllönen toteaa.

Muutoksen myötä Lounais-Lappi jaetaan varhaisjakelureitin varrella oleviin laatikoihin, kertoo Meri-Lapin alueen jakeluesimies Sari Nisula Kaleva Medialta.

Kaleva Media kantaa alueellamme myös Lapin Kansaa. Painetun Lapin Kansan tilaajat saavat Lounais-Lapin koteihinsa niin sanottuna sisäänpistona Lapin Kansan välissä. Muihin varhaisjakelureitin varrella oleviin laatikoihin lehti kannetaan tavalliseen tapaan.

Laaja telinejakeluverkosto

Kaleva Media on Rovaniemellä jakanut sisäänpistona Lounais-Lapin sisarlehteä Uutta Rovaniemeä.

– Joiltain Lapin Kansan tilaajilta on tullut kiitosta, kun he saavat Uuden Rovaniemen mainoskiellosta huolimatta, Uuden Rovaniemen päätoimittaja Leena Talvensaari kertoo kokemuksista.

Lounais-Lapin telinejakeluverkosto säilyy muutoksessa lähes samassa laajuudessa kuin aikaisemminkin.

– Voimme myös miettiä uusia paikkoja telineille, Sari Nisula kertoo.

Huomattavaa muutoksessa on, että 5.1. alkaen jakelupalautteet jätetään eri paikkaan kuin aikaisemmin. Uusi puhelinnumero palautteille on 08 5377 612. Jakelupalautetta voi jättää myös netin kautta https://asiakaspalvelu.kaleva.fi/lapinkansa/asiakastuki/jakeluhairiot/. Entisen ja nykyisen jakeluoperaattorin piirit poikkeavat jonkin verran toisistaan. Etenkin alun muutostilanteessa on tärkeää, että kaikki Lounais-Lapin jakeluun liittyvät ongelmat ovat Kaleva Median jakeluorganisaation tiedossa.

Netin kautta voi myös seurata, onko oman osoitteen jakelu aikataulussa.

Ennen palautteen jättämistä kannattaa odottaa, että jakaja on saanut tehtyä piirinsä loppuun.

Lounais-Lappia voi edelleen lukea netissä ilmaiseksi.

Työllistää alueemme ihmisiä

Kaleva Media työllistää Meri-Lapissa noin viisikymmentä jakajaa, joista suurin osa on yrityksen vakituisia työntekijöitä.

Kaleva Median jakelutoiminta ei ole Meri-Lapissa enää vuosiin ollut pelkkää sanomalehden jakamista.

– Työ on monipuolista. Jakajamme kantavat monia osoitteellisia tuotteita, kuten kirjeitä, aikakauslehtiä ja niin edelleen, Sari Nisula kertoo.

Lounais-Lappi on osa pohjoissuomalaista Kaleva Media -konsernia. Lounais-Lapin, Lapin Kansan ja Uuden Rovaniemen lisäksi konserniin kuuluvat sanomalehdet Kaleva, Forum24, Raahen Seutu, Raahelainen, Pyhäjokiseutu, Koillissanomat, Siikajokilaakso, Iijokiseutu ja Rantalakeus. Lisäksi konserni omistaa ristikko- ja aikakauslehtiä julkaisevan Kolmiokirjan, vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplacen sekä tarjousten markkinapaikka Offerillan.