Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Liki 300 lohta ja tai­men­ta meni Iso­haa­ras­sa ka­la­sy­dä­men läpi – ka­la­sy­dän so­vel­tuu ra­ken­net­tui­hin ve­sis­töi­hin, joihin luon­non­mu­kais­ten ohi­tus­uo­mien te­ke­mi­nen on han­ka­laa

Kalasydän kiinnitettiin kiinteästi patoseinämän läheisyyteen. Kalasydämen korkeus on portaattomasti säädettävissä.
Kalasydän kiinnitettiin kiinteästi patoseinämän läheisyyteen. Kalasydämen korkeus on portaattomasti säädettävissä.

Varmuudella tunnistettuja lohia ja meritaimenia Kalasydämestä meni Isohaarassa testien aikana läpi 282 yksilöä.

– Kalasydämen tekniikka osoittautui luotettavaksi ja vastasi odotuksiamme. Saimme selvitettyä toimivat houkutusvirrat ja testattua kolmea eri ohjainratkaisu. Kun Kalasydän-järjestelmää käytetään Isohaarassa koko lohikalojen jokeen nousun ajan, on 2000 – 3000 lohikalan ylisiirto nykyisillä asetuksilla realistinen tavoite, Kalasydän Oy:n myyntijohtaja Mika Sohlberg kertoo tiedotteessa.

Vertailun vuoksi Isohaaran kalateiden mittarit näyttivät lokakuun puolessa välissä yli 8 000 kalan lukemia. Mittarit eivät reagoi alle 24 senttimetrin mittaisiin kaloihin.

Pilottivaiheen kalan kulkua testaava osuus alkoi heinä-elokuun vaihteessa, ja siinä keskityttiin nimenomaan loheen. Siinä selvitettiin, millaisilla houkutusvirtaamilla, virtausten suuntauksilla ja ohjainratkaisuilla lohi parhaiten hakeutuu järjestelmään. Kalat ohjattiin järjestelmästä läpi, mutta siirtoja ei kustannussyistä ulotettu padon yli.

Kalasydämen sijoituspaikka Isohaaran vanhemman kalatien tuntumassa turbiinivirtauksen välittömässä läheisyydessä osoittautui onnistuneeksi. Kalaa oli alueella runsaasti ja monipuolisesti. Järjestelmään dokumentoitui syksyn aika tuhansia kaloja ja yksittäisiä lajeja tunnistettiin kymmenen. Alkusyksystä valtakalana oli ahven, lohien ja siikojen osuus lähti kasvuun elokuun puolesta välistä. Myös nahkiaisia esiintyi loppukaudesta paljon. Pienkalaa Kalasydämeen hakeutui välillä suuria määriä.

Parhaiten kalaa Kalasydämeen meni aamuin ja illoin, yöajan ollessa hiljaisinta aikaa voimalan turbiinien ollessa kiinni. Kalojen ohjaamiseen testattiin kolmea eri ohjainratkaisua.

Kalasydänjärjestelmä on hydraulisesti toimiva kalatie, jossa ohjaimien ja houkutusvirtaaman avulla järjestelmään houkutellut kalat ohjataan vaellusesteen ohitse lappovettä ja vedenpainetta hyödyntäen. Kalasydämen etuja ovat monikäyttöisyys, kalaystävällisyys ja kustannustehokkuus.

Kalasydän soveltuu erityisesti rakennettuihin vesistöihin, joihin luonnonmukaisten ohitusuomien tekeminen on hankalaa.

Kalasydän Oy on Rovaniemellä toimiva yksityinen yhtiö, joka keskittyy vaelluskalakantojen elvyttämiseen. Se rakentaa kalateitä, tekee vesistökunnostuksia ja suorittaa lohikalojen tuki-istutuksia biohajoavilla mätirasioilla. Kalasydän Pilotti II, on osa Lapin liiton vaelluskalahanketta.

Lapin ely-keskus on myöntänyt pilotille valtion kärkihankevaroista tukea 35%. Hankkeen omarahoitusosuudesta ovat vastanneet Kalasydän Oy, Fortum Power and Heat Oy, Kemijoki Oy, PVO-Vesivoima Oy sekä UPM Energy Oy.