Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lauan­tai­vie­ras: Ver­tais­ma­joit­ta­mi­sen vas­tuu­ky­sy­myk­siä – ilmiön mo­ni­nai­suus häm­men­tää myös vi­ran­omai­sia

Vertaismajoitus ja lyhytaikainen vuokraustoiminta ovat viime aikoina puhuttaneet Rovaniemellä hyvin paljon. Eikä ihme, onhan ilmiö kaupunkimme kokoon nähden ihan omaa luokkaansa Suomessa ja jopa maailmalla. Moninaiseen ilmiöön liittyy monenlaisia vaikutuksia, näkökulmia ja mielipiteitä. Moni saa taloudellista hyötyä, osa muiden tulojen ohella, osa on löytänyt trendistä ammatin.

Hyötyjä enemmän näkyvyyttä ja kuuluvuutta keskusteluissa ovat saaneet uudenlaisen majoitustoiminnan aiheuttamat moninaiset haitat. Moni on tahtomattaan joutunut ilmiön keskiöön ja kokee majoitustoiminnasta johtuvaa häiriötä omassa kodissaan, sivullisena itse toiminnasta ja sen hyödyistä. Toiminnan vastuullisuus ja reiluus perinteistä majoitusbisnestä kohtaan ovat myös herättäneet kysymyksiä.

Keskustelu on kiteytynyt pitkälti sääntelyyn, rajoituksiin ja lakien muuttamiseen. Viranomaisilta ja päättäjiltä vaaditaan monissa keskusteluissa ja kommenteissa rohkeutta tehdä päätöksiä, puuttua ja tarvittaessa lopettaa häiritseväksi tai epäreiluksi koettu majoitustoiminta.

Ilmiön moninaisuus ja tuoreus hämmentävät kuitenkin myös viranomaisia. Siihen liittyy niin monia eri lakeja, monia eri viranomaisia ja monenlaisia eri toimijoita, että yksi viranomaistaho ei voi valvoa kaikkea toimintaa ja yhden tahon toimivaltakin harvoin riittää muuhun kuin huomauttamiseen.

On aina katsottava tapauskohtaisesti, mitä lakeja missäkin tilanteessa tulee soveltaa ja miten. Erilaisia tapauksia on lähes yhtä paljon, kuin on vertaismajoitukseen ja lyhytaikaiseen vuokraukseen liittyviä toimijoitakin.

Haluaisinkin nostaa viranomaisten ja päättäjien vastuuta koskevan keskustelun rinnalle jokaisen vertaismajoitusta ja lyhytaikaista vuokraustoimintaa harjoittavan toimijan oman vastuun. Ongelmatilanteissa yksittäinen toimija kantaa (ääritapauksissa jopa rikosoikeudellisen) vastuun.

Jokainen tuntee itse parhaiten oman toimintansa luonteen ja laajuuden, minkä pohjalta voi huolehtia tarvittavat vakuutukset, verot, turvallisuusasiat, asunnon mahdollisen käyttötarkoituksen muutoksen ja hoitaa yhteistyön taloyhtiöiden kanssa.

Myös taloyhtiöillä on vastuu huolehtia oikeanlaisesta tiedottamisesta ja järjestyssäännöistä. Yksittäisillä toimijoilla ja taloyhtiöillä ei välttämättä ole tietoa kaikista huomioon otettavista asioista, mutta tietämättömyys ei poista vastuuta, vaan vastuuseen kuuluu myös selvittää, mistä kaikesta on vastuussa.

Vastuiden selkeyttämisessä eri toimijoiden ja tahojen välinen yhteistyö on avainasemassa.