Lauan­tai­vie­ras: Po­vi­pul­lon kultaa pe­rin­teen vas­koo­lis­ta

Yhteiskuntaamme muotoillaan uudelleen. Julkisen sektorin rakenteiden muutokset ja talouden säästötavoitteet vaikuttavat myös museoiden toimintaan. Teknologiset uudistukset, digitalisoituminen ja museoiden käytön ilmeinen kasvu luovat toisaalta mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen. Parhaimmillaan museotoiminta on keskustelua paikallisten ihmisten ja matkailijoiden kanssa henkilökohtaisesti ja sähköisesti.

Kansalaisten kiinteästä tunnesiteestä perinteeseen ovat osoituksena viimeaikaiset keskustelut Ounasvaaran kulttuuriympäristön ja Rovaniemen vanhojen rakennusten säilyttämisestä, nimiperinteestä ja Pohjanhovin kylttien palauttamisesta.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry on tarttunut uudistumisen haasteisiin. Rovaniemen kotiseutumuseosta kehitetään kotiseutu- ja perinnetyötä vaalivaa nähtävyyttä, jossa juurien tuntemisen ja aktiivisen osallistumisen kautta elämys ja kotiseuturakkaus imeytyvät kaiken ikäisiin kävijöihin ja kokijoihin, myös nuorempiin sukupolviin.

Yhdistys haluaa kultamiesten kuvaajan, kirjailija Arvo ”Tiera” Ruonaniemen sanoja mukaillen varistella povipullon kultaa, eletyn elämän kultahippuja ihmisten mietiskeltäviksi ja elämän matkaeväiksi.

Kehittämistavoitteisiin vastaaminen edellyttää suunnittelua, kehittämistyön hankkeistamista ja vahvaa talkootyöpanosta. Museorakennusten ja -alueen kunnostaminen, kokoelmien ja näyttelyiden uudistaminen, matkailuelinkeinolle kohdennetut palvelut, erilaisten aktiviteettien ja tapahtumien järjestäminen sekä museon myyntituotteiden kehittely ovat menestystekijöitä, joiden tulee olla kunnossa paikallisten asukkaiden sekä kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden mielenkiinnon herättämiseksi.

Kotiseutumuseossa on meneillään päärakennuksen maalausurakka. Viime kesänä uudistettiin kalastusnäyttely. Perinteistä Marjetanjuhlaa vietetään heinäkuussa museotoiminnan 60-vuotisjuhlana 100-vuotiaassa Suomessa. Juhlavuotta ja kotiseutuyhdistyksen perinteitä kunnioitetaan pian ilmestyvällä juhlakirjalla ja kesäkuussa kahdella juhlakonsertilla Pöykkölän pihapiirissä.

Tänä vuonna aloitetaan perinteeseen ja paikallishistoriaan perustuvien tapahtumien järjestäminen lapsille, koululaisille ja heidän perheilleen. Hanke edistää myös maahanmuuttajaperheiden kotouttamista. Lisäksi Pöykkölän tarinoita, ympäristöä ja esineitä digitoidaan sähköiseen muotoon.

Kehitystyö edellyttää yhteistyötä erityisesti korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Tehokas tiedottaminen ja markkinointiyhteistyö matkailualan yrittäjien kanssa korostuvat.

Museoväen on hyvä pitää mielessään, että samalla kun kunnioitamme ja säilytämme perinteitä, kohtaamme myös tulevaisuutta. Kotiseutumuseo on yksi ikkuna menneeseen elämään ja sen viesteihin, tottotuliin.

Esko Oikarinen

Kirjoittaja on kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n puheenjohtaja.