Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lauan­tai­vie­ras: Arkea ja armoa – kris­til­li­nen koulu tukee op­pi­laan kasvua täyteen mit­taan­sa ih­mi­se­nä

Aurinko paistaa, lumileikit vaihtuvat majojen rakenteluun. Osa oppilaista leikkii tervapataa opettajan kanssa. Joku viettää välitunnin mieluiten reppuselässä. Yhteistä leikkiä eivät lasten väliset ikäerot ja luokkarajat hidasta.

Elämä rakentuu suhteissa, jotka konkretisoituvat erilaisissa kohtaamisissa – perheen, ystävien, tuntemattomienkin kanssa. Lapsen elämässä monet merkittävät kohtaamiset tapahtuvat koulussa. Siksi opettajina pysähdyimme miettimään, millaisia kohtaamisia meidän arkeemme kuuluu.

Tänä keväänä koulussamme on 15 oppilasta ja viisi aikuista. Pienissä ryhmissä olemme tutustuneet toisiimme hyvin, mikä mahdollistaa oppilaiden henkilökohtaisen huomioimisen.

Yhteisöllisyys on läsnä koulumme arjessa. Koulupäivän päätyttyä vanhemmat voivat viivähtää juttelemassa päivän kuulumisista, ja oppilailla on tapana jäädä jutustelemaan. Jos koulupäivä päättyy eri aikaan, pienemmät sisarukset odottavat usein sisaruksiaan opettajan seurassa. Onpa opettaja silloin innostunut majaleikkiinkin.

Huumoria viljellään runsaasti, minkä toi esiin oppilaan kommentti poikkeavana aamuna: ”Ope, sie et oo nauranu tänään vielä kertaakaan.” Oppilaiden kertomat hassut jutut, yhteiset kommellukset ja open kömmähdyksetkin luovat naurun kautta yhteishenkeä.

Mahtuu kouluarkeen harmitustakin. Lapsi tarvitsee tukea myös pettymyksen ja surun käsittelyssä. Opettajina saatamme itsekin kokea riittämättömyyttä. Täydellistä opettajaa ei ole, sen tietää jokainen kollega.

Mukaan astuu armo. Ihminen on kokonainen, arvokas sellaisenaan. Me riitämme – ja niin riittävät oppilaatkin. Tieto omasta arvosta ei poista kasvun tarvetta, vaan antaa toivoa.

Kristillisten arvojen pohjalle syntynyt suomalainen koulujärjestelmä tarjoaa edellytykset oppilaiden henkilökohtaiselle kohtaamiselle. Kouluissa kautta maan tuetaan oppilaiden kasvua itseensä, toisiin ja ympäristöön vastuullisesti suhtautuviksi toimijoiksi.

Pidämme tärkeänä, että kristillisen koulun toiminta-ajatukseen on kirjattu oppilaan tukeminen kasvussaan täyteen mittaansa ihmisenä. Kristilliseen arvopohjaan kuuluvat arvot, kuten lähimmäisenrakkaus, armollisuus ja yhteisöllisyys, tukevat tätä tavoitetta. Perusteet kunnioitukselle itseä, toista ja ympäristöä kohtaan löytyvät näkemyksemme mukaan perustus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain lisäksi pohjimmiltaan raamatullisesta ihmiskäsityksestä ja maailmankuvasta. Sinä olet tärkeä.

Haluamme toivottaa iloista kesän odotusta kaikille lukijoille – erityisesti opettajakollegoillemme.

Lauantaivieras on Uusi Rovaniemi -lehden kolumnipalsta, jolla kirjoittavat tällä viikolla Johanna Reimi ja Mari Tolkkinen. He ovat Rovaniemen kristillisen koulun opettajia.