Lapissa on me­neil­lään vuo­si­kym­me­nen jah­ti­urak­ka – hirvien kan­ta-ar­viois­sa on heit­te­lyä uusien jär­jes­tel­mien takia

Metsästäjät ihmettelevät lupien määrää.

Lapissa on käynnissä vuosikymmenen laajin hirvijahti, joka on saanut metsästäjät kummastelemaan lupien määrää. Hirvien kaatolupia myönnettiin koko maassa 11,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, mutta Lapin maakuntaan lupia myönnettiin 40 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Jo marraskuun lopulla Lapin jahdin saaliiksi on päätynyt 7  200 hirveä. Tällä vuosituhannella hirviä on kaadettu Lapissa enemmän vain kerran, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastoista.

Koko maassa on kaadettu yli 45  000 hirveä. Hirvestys on sujunut jahtipäiviin nähden viime vuosia tehokkaammin. Jokaista kaadettua hirveä kohti on ilmoitettu 1,4 jahtipäivää. Viime vuosina yhden hirven kaatamiseksi on kertynyt yli 1,7 jahtipäivää.

Sähköisen järjestelmän käyttöä opetellaan

Koko maan hirvien kanta-arvioiden tekemistä on vaikeuttanut uusi sähköinen Oma riista -järjestelmä, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jyrki Pusenius.

Metsästäjät kirjaavat siihen hirvihavaintoja eri tavalla kuin aiemmassa havaintokortteihin perustuneessa järjestelmässä

– Järjestelmää ajetaan vielä sisään metsästäjien arkeen. Siksi annettiin suositus, että kaatotavoitteiden suunnittelussa otettaisiin huomioon arvioiden epävarmuus, kertoo Pusenius.

Myös muita hirvikannan arvioinnin apuna käytettyjä järjestelmiä on hiljattain uusittu, mikä heikentää tietojen vertailukelpoisuutta. Esimerkiksi hirvikolareita tilastoidaan nykyään eri tavalla kuin aiemmin. Kanta-arviot tehdään yhdistämällä useita eri aineistoja.

Lapissa hirvillä on tilaa liikkua laajoilla alueilla, mikä tekee kannan arvioinnista vaikeampaa kuin etelässä. Luke onkin tehnyt useana vuonna valikoiduille Lapin hirvitalousalueille lentolaskentoja helikopterilla, mikä on Puseniuksen mukaan perinteistä pienkoneesta tehtyä laskentaa tarkempi menetelmä

Toiveissa tasaisempia jahtivuosia

Lapissa osa metsästäjistä ihmettelee valtavasti kasvaneita lupamääriä. Metsästäjien käsitys hirvikannasta poikkeaa lupamäärien taustalla olleesta kanta-arviosta.

Esimerkiksi Kittilän riistanhoitoyhdistyksen lupamäärä kasvoi edellisvuoden noin 440 pyyntiluvasta 1580:een.

– Ei ole puhettakaan, että eläimiä olisi niin paljon kuin lupia nyt lisättiin. Moni on soitellut ja kysellyt, miksi lupia on näin paljon, sanoo Kittilän riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jouko Vuolli.

Kittilä muodostaa yhdessä Muonion, Pellon ja Kolarin riistanhoitoalueiden kanssa oman hirvitalousalueensa. Hirvikantoja arvioiva Luke teki alueella viime talvena hirvikannan laskentaa helikopterilennoilla, minkä perusteella kanta-arviota nostettiin huomattavasti. Hirvitalousalueen pyyntilupamäärä yli kaksinkertaistui viime vuodesta

– Jos muutama vuosi alimetsästetään, on kova urakka pienentää kantaa. Hirvet tuottavat jälkeläisiä Suomessa todella paljon muihin pohjoismaihin verrattuna, Pusenius selvittää.

Luken lähtökohtana on Puseniuksen mukaan se, ettei kaikkia lupia tarvitse käyttää, vaan metsästäjien on toimittava tilanteen mukaan

– Joillakin alueilla voi olla perinne, että luvat yritetään käyttää loppuun ja toisilla lupamäärä nähdään ylärajana, johon ei ole pakko päästä, Pusenius sanoo.

Jos kantaa verotetaan liikaa ja seuraavan vuoden lupamäärät vähenevät, vähentää se Vuollin mukaan metsästäjien sitoutumista syksyn jahtiin

– Kauheaa heiluntaa lupiin ei kaivata. Jos tyhjää täytyy jahdata, porukat kaikkoavat, Vuolli sanoo.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 25.11. kello 10.45.