Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Lapissa kuul­laan har­vi­nais­ta alt­to­viu­lu­mu­siik­kia sadan vuoden takaa

Suomalaista alttoviulumusiikkia on hyvin vähän ennen omaa aikaamme. Uuno Klamin alttoviulusonaatin nuotinjulkaisuprojektin yksi haara ulottuu Lappiin saakka. Säveltäjän syntymästä tuli syksyllä kuluneeksi 120 vuotta.

Lapin musiikkiopiston rehtori, Kaisa Kuula-Bullat on etsimällä etsinyt suomalaista alttoviulumusiikkia, mutta eihän sitä juurikaan ole olemassa ennen omaa aikaamme.

Hänen isoisänsä veli, Toivo Kuula, sävelsi kolme kappaletta alttoviululle, Jean Sibelius ja Uuno Klami kumpikin vain yhden.