Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Lapissa ke­hit­teil­lä di­gi­taa­li­nen reit­ti­opas harvaan asut­tu­jen aluei­den tar­pei­siin

Reittioppaaseen on kehitetty bussien reaaliaikaseurantaa ja häiriötiedottamista.

Open Arctic MaaS -hankkeessa on kehitetty liikkumisen palvelualustaa ja siten luotu edellytyksiä kattavan reittioppaan rakentamiselle harvaan asuttujen alueiden tarpeisiin. Pohjois-Suomessa liikkumisen haasteiksi lukeutuvat pitkät etäisyydet ja rajalliset liikenneyhteydet. Harvaan asutuilta alueilta puuttuvat kaupungeille tyypilliset digitaaliset reittioppaat.

Digitaaliset reittioppaat soveltuvat myös harvaan asutuille alueille

Hankkeessa tuotetun Lapin reittioppaan kokeiluversion avulla on pystytty todentamaan, että kaupungeissa käytetyt digitaaliset reittioppaat soveltuvat myös matkailun ja harvaan asutun alueen liikkumistarpeisiin Lisäksi reittioppaaseen on kehitetty uusia lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia kuten bussien reaaliaikaseurantaa ja häiriötiedottamista.

Open Arctic MaaSissa on yhdistetty teknologian, liikkumisen ja matkailun toimialojen osaamista.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita