Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tilaajille

Lapissa ke­hit­teil­lä di­gi­taa­li­nen reit­ti­opas harvaan asut­tu­jen aluei­den tar­pei­siin

Reittioppaaseen on kehitetty bussien reaaliaikaseurantaa ja häiriötiedottamista.

Open Arctic MaaS -hankkeessa on kehitetty liikkumisen palvelualustaa ja siten luotu edellytyksiä kattavan reittioppaan rakentamiselle harvaan asuttujen alueiden tarpeisiin. Pohjois-Suomessa liikkumisen haasteiksi lukeutuvat pitkät etäisyydet ja rajalliset liikenneyhteydet. Harvaan asutuilta alueilta puuttuvat kaupungeille tyypilliset digitaaliset reittioppaat.

Digitaaliset reittioppaat soveltuvat myös harvaan asutuille alueille

Hankkeessa tuotetun Lapin reittioppaan kokeiluversion avulla on pystytty todentamaan, että kaupungeissa käytetyt digitaaliset reittioppaat soveltuvat myös matkailun ja harvaan asutun alueen liikkumistarpeisiin Lisäksi reittioppaaseen on kehitetty uusia lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia kuten bussien reaaliaikaseurantaa ja häiriötiedottamista.