Mainos

Lapissa kai­va­taan enemmän tietoa yri­tys­ten su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta – Ma­ria-Kai­sa teki oppaan, josta hyö­ty­vät sekä myyjät että ostajat

Verotus, rahoitus sekä aika ovat tärkeitä asioita ottaa huomioon, kun uusi yrittäjä on hyppäämässä edellisen paikalle yrityksen johtoon. Näihin sekä muihin oleellisiin asioihin löytyy kootusti tietoa oppaasta, joka on suunnattu sukupolvenvaihdosta suunnittelevalle yrityksen ostajalle mutta mistä hyötyy myös myyjä.

Lapin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Maria-Kaisa Lauri teki uuden yrittäjän oppaan sukupolvenvaihdostilanteeseen: ”Vastaavanlaista opasta ei ole tehty aiemmin. Aihe on ajankohtainen ja tiedolle on tarvetta.”
Lapin ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Maria-Kaisa Lauri teki uuden yrittäjän oppaan sukupolvenvaihdostilanteeseen: ”Vastaavanlaista opasta ei ole tehty aiemmin. Aihe on ajankohtainen ja tiedolle on tarvetta.”
Kuva: Sofia Saukkoriipi

Lapissa kaivataan lisää tietoa yrityksen sukupolvenvaihdosta koskeviin asioihin, käy ilmi lappilaisille henkilöyhtiöille tehdystä kyselystä. Tähän halusi vaikuttaa 37-vuotias tradenomiopiskelija Maria-Kaisa Lauri, joka toteutti aloittavan yrittäjän oppaan sukupolvenvaihdostilanteeseen. Opas on toteutettu opinnäytetyön toimeksiantona lappilaisten yrittäjien edunvalvontataho Lapin Yrittäjille.

– Vastaavanlaista opasta ei ole tehty aiemmin. Aihe on ajankohtainen ja tiedolle on tarvetta. Opas auttaa sekä myyjiä että ostajia prosessin eri vaiheissa, Lauri sanoo.

– Lapin alueella on muutama tuhat yritystä, joilla omistajanvaihdos on edessä seuraavan kymmenen vuoden aikana. On tärkeää miettiä hyvissä ajoin, miten ja mistä jatkajan löytää, hän lisää.

Sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistajuus siirtyy toiminnan jatkajalle, yleensä perheenjäsenelle. Aina jatkajaa ei löydy perhepiiristä tai lähisuvusta, jolloin yritykselle voidaan etsiä jatkajaa muualta. Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan siis myös jatkajaa, joka ei ole yrittäjän perhepiiristä, mutta on kuitenkin nuorempaa sukupolvea.

– Opas on luotu etenkin sukupolvenvaihdosta pohtiville henkilöyhtiöille. Se on yritysmuoto, joka soveltuu hyvin pienille yrityksille. Henkilöyhtiömuoto on usein myös perheyritysten valitsema yhtiömuoto, Lauri täsmentää.

Kolme tärkeää huomioitavaa: verotus, rahoitus ja aika

Lauri kertoo, että sukupolvenvaihdosta mietittäessä on tärkeää kiinnittää huomiota verotukseen, rahoitukseen sekä aikaan. Ne ovat asiat, jotka pitkälti ohjaavat prosessia.

– Monella ei ole tietoa, mitä ovat verohuojennukset ja miten niitä voi hyödyntää tilanteessa. Rahoitukseen puolestaan vaikuttaa se, millä tavoin yhtiöosuus siirretään jatkajalle. Näitä ja muita rahoitukseen liittyviä asioita voi lähteä selvittämään esimerkiksi Finnveralta, Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, Lauri kertoo.

– Lisäksi sukupolvenvaihdostilanteeseen on hyvä varata riittävästi aikaa. Yrityksen luopuja omaa usein sellaista hiljaista tietoa, mikä ei näy missään muualla kuin tekemisessä. Sen siirtäminen jatkajalle on arvokasta. Riittävän ajan kanssa myös yrityksestä luopuja ennättää henkisesti varautua uuteen muutokseen, Lauri täsmentää.

”Tavoitteenamme on, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä”, kertoo Lapin Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemi.
”Tavoitteenamme on, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä”, kertoo Lapin Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemi.

Laurin mukaan on tärkeää, että yritykselle löydetään jatkaja, kun yrittäjä syystä tai toisesta luopuu yrityksestään. Tätä ajaa myös Lapin Yrittäjät, joka tarjoaa maksutonta matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelua yrityksen myymistä ja ostamista suunnitteleville lappilaisille.

– Pohdittaessa omistajanvaihdosta käyn asiakkaan kanssa tilannetta läpi ja teemme yhdessä alustavaa suunnitelmaa etenemisestä. Yrityksen myyjän tai ostajaehdokkaan kannattaa olla yhteydessä auttaviin tahoihin heti silloin, kun asia on käynyt mielessä – eli hyvissä ajoin, Lapin omistajanvaihdoskoordinaattori Marko Merkkiniemi kertoo.

– Tavoitteenamme on, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä, Merkkiniemi jatkaa.

Yhteistyötä Lapin yritysten hyväksi

Laurin mukaan yrityksen sukupolvenvaihdoksesta on saatavilla tietoa, mutta sitä voi olla hankala etsiä. Lapin Yrittäjät on huomannut saman. Järjestö on tehnyt pitkään yhteistyötä Lapin oppilaitosten kanssa, minkä johdosta syntyi myös opas sukupolvenvaihdoksiin.

– Erityisesti viime vuosina meillä on ollut useampi toimeksianto Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Vuonna 2020 Teemu Sara teki opinnäytetyön koronan vaikutuksista Lapin matkailuyrityksiin, ja viime keväänä Maria-Kaisa Laurin lisäksi Henri Mäkinen teki opinnäytetyön nuorten kiinnostuksesta yrittäjyyteen Meri-Lapissa, kertoo Lapin Yrittäjien järjestökoordinaattori, oppilaitosyhteistyöstä vastaava Annika Sipola.

– Kannustamme yrityksiä ottamaan yhteyttä oppilaitoksiin ja tarjoamaan opiskelijoille opinnäytetöiden toimeksiantoja. Suora keskustelu opiskelijoiden kanssa on todella antoisaa. Opiskelijat antavat meidän omaan toimintaamme raikasta ajattelua ja uusia ideoita sekä tarjoavat opinnäytetöiden kautta tärkeää tietoa, Sipola jatkaa.

Aloittavan yrittäjän opas sukupolvenvaihdostilanteeseen on ladattavissa maksutta Lapin Yrittäjien verkkosivuilta.

Tule mukaan Yrittäjiin >>

-