pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Tilaajille

Lapin ra­has­ton tuore pu­heen­joh­ta­ja Ilkka Län­ki­nen odottaa roh­kei­ta ha­ke­muk­sia, ja myön­täi­si apu­ra­han mie­lel­lään Lap­pi-ai­hei­sel­le elo­ku­val­le, jonka pää­osas­sa on hauki

Matkailualan yrittäjä Ilkka Länkinen valittiin Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston uudeksi puheenjohtajaksi. Länkinen peräänkuuluttaa vaikuttavuutta, tuloksellisuutta sekä alueellista tasa-arvoa ja myöntäisi apurahan mielellään Lappi-aiheiselle elokuvalle, jonka pääosassa on hauki.

Yksi asia on varma: Suomen Kulttuurirahastolla, samoin kuin Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastolla on varakkuutta.

Yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin pohjautuvista nimikkorahastoista koostuvasta kassasta ammennetaan mittavia ja merkittäviä apurahoja maakunnassa tapahtuvan, arvokkaan kulttuurityön ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseen.