Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

Lapin kir­jas­tois­sa on yli 600 000 kirjaa vä­hem­män luet­ta­vaa kuin vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa

Kirjastojen kokoelmia on supistettu, kun kirjastojen rooli on laajentunut. Hankintojen määrä on kuitenkin pysynyt vakaana.

Lapin yleisten kirjastojen kokoelmissa oli viime vuonna 643 000 kirjaa vähemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Se on paljon kirjoja.

Jos sivu olisi 20 senttimetriä korkea ja kirjat pantaisiin peräkkäin maahan, ulottuisi kirjajono Kemistä Rovaniemelle, muutaman kilometrin napapiirin pohjoispuolelle.