Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kiin­nos­ta­vat kou­lu­tus­alat saivat kii­tos­ta

Suomalaisnuorten mielikuva Lapin ammattikorkeakoulusta on selvästi myönteisempi kuin mielikuva ammattikorkeakouluista keskimäärin. Tieto käy ilmi Taloustutkimus Oy:n Korkeakoulujen imago 2019 -tutkimuksesta.

Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa olivat mukana kaikki 24 Suomen ammattikorkeakoulua. Tutkimuksessa selvitettiin korkeakoulujen imagoa suomalaisten alle 30-vuotiaiden nuorten keskuudessa, ja miten hyvin korkeakouluja tunnetaan ja miten niitä arvioidaan erilaisten imagotekijöiden valossa.

Lapin AMK nousi neljällä imagotekijällä kärkikolmikkoon. Näitä olivat kiinnostavat koulutusalat, tasokas opetus, tutkinnon arvostus työelämässä ja myönteinen media- ja somenäkyvyys. Vain sijaintipaikkakunnan houkuttelevuudessa Lapin AMK antaa etumatkaa muille, ja jää valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle, ollen sijalla 14.

Yleisarvosanaksi vastaajat antoivat Lapin AMKille 7,78, mikä on seitsemänneksi paras sijoitus ammattikorkeakoulujen joukossa. Paras arvosana oli Tampereen ammattikorkeakoululla, 8,0.

Kirittävää ammattikorkeakoululle jää yleisessä tunnettuudessa, sillä 2433 vastaajan joukossa vain 15 prosenttia tuntee tai tietää oppilaitoksen jostain yhteydestä. Ammattikorkeakoulujen keskiarvotulos on 19 prosenttia, ja hajonta on tällä mittarilla suurta. Lapin AMK tunnetaan kuitenkin hyvin omassa toimintaympäristössään Pohjois-Suomessa.