Län­si-Poh­ja haluaa olla mukana yh­teis­työs­sä Oulun sai­raa­lan kanssa, vaikka ei kai­kil­ta osin pää­se­kään siihen mukaan

Sairaanhoitopiiri pääsee jäseneksi Oulun yliopistollisen sairaalan Erva-osuuskuntaan, mutta ei kaikkiin sen tytäryhtiöihin.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on osallistumassa Oulun yliopistollisen sairaalan Erva-osuuskuntaan, vaikka ei pystykään osallistumaan siihen jokaisella osa-alueella. Osuuskuntaa ollaan perustamassa siksi, että sillä pystyttäisiin turvaamaan lääkäripalveluita OYS:in erityisvastuualueella (Erva).

Osuuskunnassa lääkärit voisivat käyttää osan työajastaan osuuskunnan tytäryhtiöissä. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Oulun yliopistollisen sairaalan lääkäri voisi käydä yhden päivän viikossa työskentelemässä toisessa alueen sairaalassa.