Laki muut­tui: Pätevän nuo­hoo­jan hank­ki­mi­nen on nyt asiak­kaan vas­tuul­la – "Kan­nat­taa olla tark­ka­na"

Piirinuohousjärjestelmä loppui kesällä. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että talossa käy pätevä nuohooja.

Nuohooja Matti Happonen teki töitä tällä viikolla muun muassa Saarenkylässä. Kun piirinuohousjärjestelmä loppui, nuohooja joutuu hankkimaan asiakkaansa itse. Happoselle se sopii vallan mainiosti.
Nuohooja Matti Happonen teki töitä tällä viikolla muun muassa Saarenkylässä. Kun piirinuohousjärjestelmä loppui, nuohooja joutuu hankkimaan asiakkaansa itse. Happoselle se sopii vallan mainiosti.
Nuohooja Matti Happonen teki töitä tällä viikolla muun muassa Saarenkylässä. Kun piirinuohousjärjestelmä loppui, nuohooja joutuu hankkimaan asiakkaansa itse. Happoselle se sopii vallan mainiosti.
Kuva: Anni Happonen

Nuohous vapautui kilpailulle heinäkuun alussa, ja nykyisin nuohoojat saavat tarjota palvelua missä vain ja mihin hintaan vain.

– Piirinuohousjärjestelmästä on siis luovuttu eivätkä pelastuslaitokset enää järjestä nuohouspalveluja, pelastuspäällikkö Timo Rantala Lapin pelastuslaitokselta kertoo.

Nuohousta voi siis nykyisellään verrata mihin tahansa muuhun kiinteistönhuoltotyöhön, johon asiakas etsii tekijän itse.

Kiinteistön haltijan velvollisuudet säilyvät ennallaan eli nuohous pitää hoitaa vakituisessa asunnossa vuosittain ja vapaa-ajan asunnossa vähintään kolmen vuoden välein. Lisäksi turvatarvikkeet eli tikkaat ja kattosillat on pidettävä kunnossa, jotta nuohous onnistuu turvallisesti.

Rantalan mukaan loma-asunnon nuohousväli riippuu siitä, kuinka kovalla käytöllä asunto on. Jos asuntoa käytetään jatkuvasti, se pitää myös nuohota vuosittain.

Rantalan mukaan nuohoojan käynti auttaa myös hormin ja tulisijojen kunnon seurannassa, sillä nuohooja tarkistaa niiden kunnon käynnin yhteydessä. Lisäksi nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista niin asukkaalle kuin pelastuslaitokselle.

– Vanhan piirinuohousjärjestelmän aikana näitä ilmoituksia tuli kymmenittäin, Rantala sanoo.

Pätevä nuohooja pitää tilata asuintaloon vähintään kerran vuodessa, jos tulisija tai lämmityshormi on käytössä.
Pätevä nuohooja pitää tilata asuintaloon vähintään kerran vuodessa, jos tulisija tai lämmityshormi on käytössä.
Kuva: Anni Happonen

Haja-asutusalueilla ja kylissä nuohouksen hintojen pelätään nousevan. Timo Rantala Lapin pelastuslaitokselta suosittelee, että kiinteistönomistajat yhdistävät voimansa ja tilaavat nuohoojan yhdessä.

– Silloin saadaan palvelu kohtuulliseen hintaan, hän arvioi.

Rovaniemellä pitkään toiminut Pasi Saarela kertoo, että hän jatkaa ainakin toistaiseksi työtä samoilla hinnoilla kuin aiemmin. Haja-asutusalueen asiakkaat ovat tilanneet palvelun yhdessä.

– Silloin hinta saadaan pidettyä suunnilleen siinä kuin aiemminkin, Saarela sanoo.

Nuohooja Matti Happonen kertoo, että lakiuudistukseen on liittynyt joitakin väärinkäsityksiä. Asiakkaat ovat esimerkiksi tulkinneet, että nuohouksen voi hoitaa jatkossa itse.

Pelastuslaitoksen Timo Rantalan mukaan nuohota saa toki itse, mutta pelastuslain määräämä velvoite täyttyy vain, kun asialla on ammattipätevyyden omaava nuohooja.

Nuohoojan pätevyyden varmistaminen on asiakkaan tehtävä, sillä häntä nuohousvelvoite koskee.

Rekisteriä tai avointa listaa pätevistä nuohouspalvelujen tarjoajista ei kuitenkaan ole, ainakaan toistaiseksi.

– Sitä pitää kysyä nuohoojalta itseltään, Rantala sanoo.

Matti Happosen mukaan pätevien ammatinharjoittajien listaus olisi tarpeen. Hänen mukaansa alan vapautuminen on tuonut Rovaniemellekin remonttialalta tuttua, jopa aggressiivista puhelinmarkkinointia. Hänen tietonsa mukaan joukossa on myös niitä, joilta laissa vaadittu pätevyys puuttuu.

– Asiakkaan kannattaa olla tarkkana, millaisen palvelun ostaa, Happonen sanoo.

Hänkin on joutunut uudistuksen myötä markkinoimaan työtään.

– Somessahan voi markkinoida ja sitten olen jakanut lehtisiä niille alueille, joille olen menossa.

”Tässä työssä saa juoda joskus aika monta kuppia kahvia päivässä”, rovaniemeläinen nuohooja Matti Happonen kertoo.
”Tässä työssä saa juoda joskus aika monta kuppia kahvia päivässä”, rovaniemeläinen nuohooja Matti Happonen kertoo.
Kuva: Anni Happonen

Nuohousvelvoitteen valvonta perustuu asiakirjavalvontaan ja riskienarviointiin. Säännöllistä valvontaa ei ole, Rantala kertoo.

– Valvontaresurssi käytetään tehokkaampaan työhön riskinarvioinnin perusteella.

Jos nuohous laiminlyödään, seuraamukset tulevat vastaan todennäköisesti tositilanteessa eli tulipalossa. Nuohous on kirjattu lakiin, koska se edistää paloturvallisuutta.

Esimerkiksi nokipalojen riski kasvaa, jos hormeja ei puhdisteta määräajoin.

Lisäksi Rantala arvioi, että vakuutusyhtiöt tarkastelevat nuohousvelvoitteen täyttymisen huomioon korvauksia arvioitaessa, jos palo on lähtenyt hormista tai tulisijasta.

Ohje

Toimi näin

Nuohouspiireistä on luovuttu, ja nuohooja voi tarjota palveluitaan, missä haluaa. Myös hinnoittelu vapautui.

Kiinteistöillä on velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta ja katon turvavarusteiden kunnosta.

Asuinrakennuksissa nuohous vuosittain, vapaa-ajan asunnoilla vähintään kolmen vuoden välein, muissa rakennuksissa tarpeen mukaan. (Pelastuslaki)

Lakisääteisen nuohouksen tekijällä tulee olla nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto nuohouksesta.

Lähde: Sisäasianministeriö