Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta eu­ro­vaa­lieh­dok­kail­ta, mil­lai­sia eu­ro­kan­san­edus­ta­jia heistä tulisi – Näin vas­ta­si­vat Miikka Ke­rä­nen, Liisa Ma­ria­po­ri, Sanna Vä­li­mä­ki ja Tapio Siirilä

Lapin Kansa lähetti kymmenelle lappilaiselle eurovaaliehdokkaalle kysymyksiä, joilla selvitettiin, millaisia eurokansanedustajia ja Lapin edunvalvojia heistä tulisi.

Näin vastasivat Miikka Keränen (vihr.), Liisa Mariapori (tl.), Sanna Välimäki (kp.) ja Tapio Siirilä (komm.).

Mikkel Näkkäläjärven (sd.), Paula Aikio-Tallgrenin (kok.), Janne Kaisanlahden (kesk.) ja Kitti Kumpulaisen (kd.) vastaukset voit lukea täältä. Paavo Väyrynen (tl.) ja Sari Moisanen (vas.) eivät vastanneet kysymyksiin.

Miikka Keränen.
Miikka Keränen.
Kuva: Jukka Leinonen

"EU:n tärkein tehtävä on ilmastokriisin estäminen"

Eurovaaliehdokas Miikka Keränen (vihr.) on Rovaniemen kaupunginvaltuuston ja Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen, ja vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja.

Keränen on kauppatieteiden kandidaatti ja opiskelee kauppatieteiden maisteriohjelmassa Tampereella, sekä johtamista ja vaatetussuunnittelua Lapin yliopistossa. Hänen aikaisempi ammattinsa on leipuri-kondiittori.

Jos tulet valituksi, mihin asioihin haluaisit ensisijaisesti vaikuttaa?

– EU:n tärkein tehtävä on ilmastokriisin estäminen. Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, jotta pääsisin päättämään Euroopan yhteisistä asioista: luonnon monimuotoisuuden suojelu, köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeuksien turvaaminen.

Tulisiko Suomen säilyä EU:n jäsenenä ja eurossa?

– Ehdottomasti. EU on tuonut meille vakautta ja vaurautta, mutta nyt sen on tuotava myös vihreyttä ja vapautta: enemmän vastuuta planeetasta ja vähemmistöjen oikeuksista. Yhteisen valuutan valuviat on korjattava ja yhteistä talouspolitiikkaa on kehitettävä.

Pitääkö EU:n olla edelläkävijä ilmastoasioissa, ja mitä EU:n pitäisi tehdä?

– Kyllä. EU:n on tiukennettava päästötavoitteitaan, vaikka esimerkiksi Kiina tai USA jäisi tavoitteissa jälkeen. Päästökauppa on uudistettava, hiilinieluja on lisättävä ja EU:n on määriteltävä askelmerkit hiilineutraaliin tulevaisuuteen.

Kenen tulisi saada päättää Suomen metsin käytöstä: Suomen, EU:n, vai molemmat yhdessä?

– Yhdessä. On tärkeää, että EU:ssa tehdään kestävät, yhteiset linjaukset hiilinieluista ja Suomen tulee tehdä päätöksensä sitten niiden mukaisesti.

Pitäisikö maahanmuuton kustannuksia tasata eri valtioiden kesken? Italia ja muut Välimeren maat kantavat nyt suurimman taakan. Pitäisikö Suomen osallistua taakanjakoon nykyistä enemmän?

– EU:n on tehtävä yhdessä inhimillistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, joten myös kustannuksia on tasattava maiden kesken. Tarvitaan myös esimerkiksi humanitaarinen viisumi. EU:n on myös otettava vastaan nykyistä enemmän kiintiöpakolaisia ja puututtava ongelmien juuri syihin: ilmastonmuutokseen ja köyhyyteen.

Onko EU:sta ollut Lapille enemmän hyötyä kuin haittaa?

– Hyötyä. Esimerkiksi matkailuala hyötyy suuresti ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. EU:ta on kehitettävä alueiden Eurooppana, joka ottaa paremmin huomioon eri alueiden erityispiirteet. Arktisen alueen suojeleminen ja vastuullinen kehittäminen on oltava yksi EU:n kärkitavoitteita.

Pitäisikö EU:n osallistua Jäämeren radan rahoitukseen?

– Jäämeren rataa ei saa rakentaa, vaan se on estettävä. EU voisi osallistua esimerkiksi Helsinki-Tallinna -yhteyden kehittämiseen.

Miksi lappilaisten kannattaa äänestää näissä vaaleissa?

– EU:ssa ratkaistaan ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä. EU:ssa tarvitaan enemmän meppejä, jotka huolehtivat metsien vastuullisesta käytöstä, luonnonsuojelusta ja esimerkiksi kaivosteollisuuden vastuullisuudesta sekä alkuperäiskansojen ja muiden vähemmistöjen oikeuksista.

Liisa Mariapori.
Liisa Mariapori.

"Suomen pitää itse saada päättää Suomen metsien käytöstä"

Eurovaaliehdokas Liisa Mariapori (tähtiliike) on entinen verotarkastaja. Hän on toiminut Rovaniemen kaupunginvaltuutettuna.

Jos tulet valituksi, mihin asioihin haluaisit ensisijaisesti vaikuttaa?

– Arvonlisäverojärjestelmä on yhtenäistettävä – sama arvonlisäveroprosentti kaikissa tuotteissa koko EU:n alueella ja liikevaihdon alaraja 75.000 €, jotta palveluyrittäjät pystyvät harjoittamaan pienimuotoista toimintaa arvonlisäveroa suorittamatta. Pk-yrittäjien lainvastainen verotus on lopetettava.

Perustuslaillinen omaisuudensuoja on taattava kaikille. Perustuslakituomioistuin on saatava Suomeen. Totuusfoorumi on perustettava korjaamaan 90-luvun lamasta lähtien tuomioistuimien tekemät laittomat päätökset. Ikuisuusvelat on lopetettava ja velallisten oikeusturva taattava. Metsäluonto erityissuojeluun.

Tulisiko Suomen säilyä EU:n jäsenenä ja eurossa?

– EU:sta pitää luoda itsenäisten valtioiden yhtenäinen liitto, jossa Britanniakin voi olla mukana rakentamassa kestävää kehitystä, jossa jokaisella maalla on oma valuutta, ja jokainen huolehtii vain omasta taloudestaan. Liittovaltiokehitys on estettävä. Mikäli liittovaltiokehitys jatkuu, on EU:sta erottava.

Pitääkö EU:n olla edelläkävijä ilmastoasioissa, ja mitä EU:n pitäisi tehdä?

– EU:n pitää olla edelläkävijä ilmastoasioissa ja luontoa koskevissa asioissa, mutta myös Suomen pitää suojella luontoaan ja ilmastoaan vähentämällä kaikkea polttoa ja lisäämällä luontoa ja ilmastoa säästävän teknologian käyttöä. Metsien avohakkuut on lopetettava ja siirryttävä jatkuvan kasvatuksen metsätalouteen. Sellun ja siitä paperin voi valmistaa myös fotosynteettisillä mikrobeilla.

Kenen tulisi saada päättää Suomen metsin käytöstä: Suomen, EU:n, vai molemmat yhdessä?

– Suomen pitää itse saada päättää Suomen metsien käytöstä, samoin kuin omista maataloustuistaan. Päätäntävaltaa on muutoinkin siirrettävä takaisin kansallisvaltioille.

Pitäisikö maahanmuuton kustannuksia tasata eri valtioiden kesken? Italia ja muut Välimeren maat kantavat nyt suurimman taakan. Pitäisikö Suomen osallistua taakanjakoon nykyistä enemmän?

– Koko maahanmuutto on lopetettava ja ainoastaan työperäinen maahanmuutto on sallittava. EU:n ulkorajoille on saatava rajatarkastukset entiseen tapaan. Italia ja muiden Välimeren maiden tulee ratkaista maahanmuuton aiheuttamat kustannukset niin, että maahanmuuttajat palautetaan omiin maihinsa kehittämään omaa maataan. Suomessa on jo 1.250.000 köyhyysloukussa olevaa suomalaista, joten on kohtuutonta heidän verotaakkaansa enää lisätä tai heidän vähistä varoistaan elättää ulkomaalaisia.

Onko EU:sta ollut Lapille enemmän hyötyä kuin haittaa?

– Mikäli puhe on euroista, niin Lappi on varmasti kaupan ja matkailun alalla hyötynyt EU:sta enemmän. Mutta mikäli kysymys on luonnon ja metsien suojelunäkökulmasta tai kaivosteollisuuden näkökulmasta tai porotalouden näkökulmasta, niin lyhyesti sanottuna lisääntyvä matkailu raiskaa luontoamme ja haittaa poronhoitoa. Ulkomaalaisten kaivostoiminta taas pilaa lopullisesti suuren osan Lapista, joista ja järvistä ja jättää vain saasteet jälkeensä. Poronhoito alkaa olla vaarassa, mikäli Lappia vielä enemmän raiskataan, joten lopputuloksena on, että EU:sta on ollut Lapille enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pitäisikö EU:n osallistua Jäämeren radan rahoitukseen?

– Mikäli Jäämeren rata joskus rakennetaan, niin kaikkien EU-maiden pitäisi osallistua radan rahoitukseen ja myös siitä aiheutuvien haittojen hyvittämiseen, koska jäämeren Koillisväylän avaaminen hyödyttää koko EU:n tavaraliikennettä ja kustannussäästöjä syntyy sitä kautta kaikille maille. Missään nimessä Jäämeren rataa ei kuitenkaan pidä rakentaa, koska se pilaa Lapin luonnon ja sillä ei oikeasti ole mitään merkitystä, koska Venäjällä on rata Murmanskista Pietariin ja sieltä Suomeen ja Eurooppaan. Myös Norjasta on rata Narvikin syväsatamasta Kiirunaan ja edelleen Malmön kautta Euroopan muihin osiin. Mitään uutta silkkitienpätkää Rovaniemeltä Kirkkoniemelle ei tarvita, koska silloin Lapin viimeisetkin metsät tuhotaan, luontaiset elinkeinot hävitetään ja viimeinen erämaajärvi Inari tuhoutuu. Kiinasta tulee nyt jo riittävästi luontoa ja ilmastoa tuhoavaa tarpeetonta tavaraa Venäjän läpi maailman suurimpaan maaterminaaliin Saksan Duisburgiin.

Miksi lappilaisten kannattaa äänestää näissä vaaleissa?

– Lapin luonto ja ilmasto on saatava erityissuojeluun ja poronhoidon edellytykset ja alkuperäiskansojen (saamelaisten) oikeudet on turvattava. EU:ssa on muitakin alkuperäiskansojen oikeuksia ajavia edustajia kuin minä. Yhdessä me voimme varmistaa pohjoisen alueen elinkeinojen ja luonnonvarojen valvotun käytön erityisesti saamelaisalueilla ja myös muilla EU:n erityisalueilla, kuten Baskimaassa, Kataloniassa, Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa.

Mihin ryhmään europarlamentissa järjestäytyisit?

– Luonnollisesti haluan kuulua siihen kansallisvaltioiden etuja ajavaan ryhmään, joka ajaa Suomen kannalta tärkeitä asioita, kuten itsenäisten kansallisvaltioiden Eurooppaa, jonka ulkorajat ovat kiinni muilta kuin työperäiseltä maahanmuutolta, jossa luonto ja ilmasto ovat erityissuojelussa, ja jossa ihmisten ja eläinten hyvinvointi on keskiössä. Jos tämä ei onnistu, olen valmis tarvittaessa myös jättämään koko EU:n ja palaamaan vanhaan itsenäiseen ja puolueettomaan Suomeen, jossa rajat ovat kiinni ja suomalaiset huolehtivat vain suomalaisten hyvinvoinnista ja työllistymisestä.

Sanna Välimäki.
Sanna Välimäki.

"Haluaisin siirtää päätöksentekoa unionilta takaisin valtioille"

Eurovaaliehdokas Sanna Välimäki (kansalaispuolue) on rovaniemeläinen turvallisuusvalvoja ja käräjäoikeuden lautamies.

Jos tulet valituksi, mihin asioihin haluaisit ensisijaisesti vaikuttaa?

– Siirtää päätöksentekoa unionilta takaisin valtioille. Purkaa turhaa byrokratiaa.

Tulisiko Suomen säilyä EU:n jäsenenä ja eurossa?

– Nykyisellä kehityksellä, joka maksaa meidän itsenäisyytemme, ei tulisi säilyä EU:ssa.

Pitääkö EU:n olla edelläkävijä ilmastoasioissa, ja mitä EU:n pitäisi tehdä?

– Eurooppa on suurelta osin edelläkävijä ilmastoasioissa jo nyt, kun vertaa moneen muuhun alueeseen.

Kenen tulisi saada päättää Suomen metsin käytöstä: Suomen, EU:n, vai molemmat yhdessä?

– Ensisijaisesti suomen pitäisi päättää itse omasta metsänkäytöstään.

Pitäisikö maahanmuuton kustannuksia tasata eri valtioiden kesken? Italia ja muut Välimeren maat kantavat nyt suurimman taakan. Pitäisikö Suomen osallistua taakanjakoon nykyistä enemmän?

– Kun tilanne on se, ettei ole varaa hoitaa oman maan vanhuksia ja opiskelijoita, niin ei ole varaa auttaa maahanmuuttokustannuksissa muita.

Onko EU:sta ollut Lapille enemmän hyötyä kuin haittaa?

– En keksi mitään suoranaista hyötyä Lapille, mitä ei olisi saatu aikaan ilman EU:ta.

Pitäisikö EU:n osallistua Jäämeren radan rahoitukseen?

– Ei ole paljon rahoitettavaa, kun ei ehkä rakenneta koko rataa.

Miksi lappilaisten kannattaa äänestää näissä vaaleissa?

– Olemme osa EU:ta ja se vaikuttaa kaikkeen meidän päätöksentekoon tällä hetkellä. Olisi tärkeää äänestää oikeanlaisia ihmisiä pitämään huolta, että olemme itsenäinen valtio tulevaisuudessakin.

Mihin ryhmään europarlamentissa järjestäytyisit?

– En ole vielä päättänyt mihin ryhmään liittyisin. Pitäisi ensin nähdä ketä muita niissä on. Mutta vaihtoehtoisesti ECR, EFDD tai ENF.

Tapio Siirilä.
Tapio Siirilä.

"Haluan olla muuttamassa EU:ta kansalaisten hyväksi toimivaksi valtioiden yhteistyöjärjestöksi"

Eurovaaliehdokas Tapio Siirilä (komm.) on Suomen kommunistisen puolueen Lapin piirisihteeri ja tietokirjailija. Kemiläinen Siirilä on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Jos tulet valituksi, mihin asioihin haluaisit ensisijaisesti vaikuttaa?

– Haluan olla muuttamassa EU:ta kansalaisten hyväksi toimivaksi valtioiden yhteistyöjärjestöksi yritysten ehdoilla toimivan liittovaltion sijasta.

Tulisiko Suomen säilyä EU:n jäsenenä ja eurossa?

– Jos EU:ta ei saada muutettua, Suomen pitää siitä erota. Ensimmäisenä vaiheena voisi olla eurosta eroaminen.

Pitääkö EU:n olla edelläkävijä ilmastoasioissa, ja mitä EU:n pitäisi tehdä?

– Ilmasto- ja ympäristökysymykset laajemminkin ovat tärkeitä. EU:n ja muidenkin maiden ja maiden yhteenliittymien on tehtävä nopeasti isoja ratkaisuja.

Kenen tulisi saada päättää Suomen metsin käytöstä: Suomen, EU:n, vai molemmat yhdessä?

– Metsistä – samoin kuin muistakin tärkeistä asioista - on päätettävä Suomessa.

Pitäisikö maahanmuuton kustannuksia tasata eri valtioiden kesken? Italia ja muut Välimeren maat kantavat nyt suurimman taakan. Pitäisikö Suomen osallistua taakanjakoon nykyistä enemmän?

– Kustannuksia on jaettava. Ensisijaisesti on kuitenkin vaikutettava pakolaisuuden syihin kuten sotiin ja ilmastonmuutokseen.

Onko EU:sta ollut Lapille enemmän hyötyä kuin haittaa?

– EU:sta on ollut enemmän haittaa. Esimerkiksi vanhojen hyvien aikojen kaltainen aluepolitiikka, jossa valtio tulee Lappia ja muita syrjäisiä alueita, ei ole ollut mahdollista.

Pitäisikö EU:n osallistua Jäämeren radan rahoitukseen?

– Ei pidä osallistua. Suunniteltu Jäämeren rata muutenkin on hukkainvestointi. Jos Jäämerelle halutaan rataa pitkin, sinne päästään helpoiten ja halvimmalla jatkamalla rataa Kemijärveltä Venäjän rautatieverkkoon. Raideleveyskin on sama toisin kuin Norjan rautateillä.

Miksi lappilaisten kannattaa äänestää näissä vaaleissa?

– Kannattaa äänestää, koska äänestämättä jättämällä tulee epäsuorasti kannattaneeksi sellaista politiikkaa, jota itse vastustaa.

Mihin ryhmään europarlamentissa järjestäytyisit?

– Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL).