Kuu­si­luo­don sa­ha­saa­ren his­to­riaan pääsee tu­tus­tu­maan oh­ja­tus­ti

Kun Tornion ja Kemin puita alettiin sahata Kuusiluodon saarella 1900-luvun alussa, perustettiin sinne pieni yhdyskunta. Aluksi sahalla oli omistuskiistoja ja se siirtyikin Rosenlew-yhtiön omistukseen.

Lama koetteli puuteollisuutta, mutta Röytän sahan palo lisäsi Kuusiluodon tärkeyttä. Kuusiluodolla oli jopa tuhat ihmistä ja koulu. Kesäisin väkimäärä saattoi tuplaantua. Saarella toimi esimerkiksi poliisi, kauppa, kätilö ja satapäinen koulurakennus.

Lapin sota vaati uhrinsa myös rakennuksina. 1944 saksalaisten tykkituli onnistui tuhoamaan saaren asuinrakennukset. Vaikka itse saharakennus säilyi toimintakuntoisena, ei siellä enää työskennelty. Varastoihin jäänyt puutavara käytettiin Tornion uudelleenrakentamiseen. Itse sahan laitteet menivät sotakorvauksena Neuvostoliittoon. Sotien jälkeen Kuusiluoto oli autio asutuksesta.

20. heinäkuuta Kuusiluodolla järjestetään saaripäivä. Viidellätoista eurolla saa venematkan edestakaisin. Kuljetukset alkavat kello 12 ja loppuvat kello 16. Luvassa on opastettuja kierroksia syntyperäisten kuusiluotolaisten tai heidän jälkeläisten johtamana.

Paikan päältä saa ruokaa ja juotavaa. Ostaa voi käteismaksulla, kortti ei ole mahdollinen. Ennen kahtatoista on infotilaisuus Letolla 20. heinäkuuta, jossa kerrotaan aikatauluista ja muusta ohjelmasta tarkemmin. Tapahtuman järjestää Kuusiluoto 75 v -työryhmä ja Tornion Veneseura. Opastuskielinä ovat suomi ja ruotsi.