Ko­ti­ta­lous­jät­tees­tä tie­de­tään yhä liian vähän – puute han­ka­loit­taa kier­rä­tyk­sen te­hos­ta­mis­ta kun­nis­sa

Esimerkiksi Turun, Vaasan ja Rovaniemen kunnallisilla jätehuoltoyhtiöillä ei ole tilastoja, joissa kotitalousjäte ja sen jakeet olisivat erillään muusta yhdyskuntajätteestä.

Monissa kunnissa ei ole riittävää tietoa siitä, mitä kuntalaiset laittavat jäteastiaan. Tiedon puute haittaa kierrätyksen tehostamista ja kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Seikka selvisi Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä, jossa oli mukana 13 kunnallista jätehuoltoyhtiötä toiminta-alueineen.