Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ko­ti­kun­ta­la­kiin tar­vi­taan muutos

”Lisää väkeä kuuteen kuntaan”-kirjoituksessa (LK  28.9.) on Kittilän väkiluvusta annettu joko virheellistä informaatiota tai ymmärretty tilanne väärin. Kunnanjohtaja Timo Kurula toteaa, että kunnan väkiluku olisi satoja suurempi, ellei asukkaita olisi kirjattu ”vailla vakinaista asuntoa olevien”-ryhmään. Näin ei ole.

Vailla vakinaista asuntoa olevat ovat kuntalaisia ja heidät on huomioitu väkiluvussa. Heidän kotikunta on Kittilä, mutta heitä ei ole rekisteröity asuntoon, jossa he asuvat, koska rakennusluvassa on asunnon käyttötarkoituksena vapaa-ajan asunto. Sen sijaan voi olla niin, että monet Levillä asuvat eivät halua itselleen ”irtolaisstatusta”, eivätkä halua siksi siirtää kirjojaan tähän ryhmään.

Heidän määrää ei ole mahdollista selvittää, sillä viimeinen vuosittainen henkikirjoitus toimitettiin 1989. Sen jälkeen ei ole olemassa minkäänlaista kontrollia siitä, tekeekö henkilö muuttoilmoituksen vai ei ja mikä kunta on itse kunkin lakimääräinen kotikunta. Rekisteröinti on jokaisen omatoimisuuden varassa. Silloisen lainsäädännön mukaan väestötietojärjestelmän tietosisältö piti tarkistettaman kymmenvuosittain, mutta yhtään tarkistusta ei ole toimitettu.

Kun eduskuntaan on tulossa uusi kotikuntalaki, on hämmästyttävää, ettei siinä esitetä muutosta nykytilanteeseen. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että järjestelmässä on (28.4.) 42 135 asunnotonta. Todellisten asunnottomien määrää ei ole mahdollista selvittää. Kittilässä vapaa-ajan asunnoissa asuvia on noin 500 eli 8 prosenttia kunnan asukasmäärästä. Todellisia asunnottomia on tuskin yhtään.

Hämeen hallinto-oikeus (HAO) on lainvoimaisella päätöksellä (2018) katsonut, että ”vailla vakinaista asuntoa”-ryhmään voidaan kirjata vain henkilö, joka on todella asunnoton ja kumonnut maistraatin päätöksen, jolla vapaa-ajan asuntoon muuttanut oli rekisteröity tähän ryhmään. Silti Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ei ole muuttanut edeltäjänsä (Väestörekisterikeskus) antamaa ohjetta. Kittilä on päätöksen jälkeen tehnyt DVV:lle esityksen ohjeen muuttamisesta HAO:n päätöksen mukaiseksi, tuloksetta. Menettely on jatkunut entisellään.

Ongelma olisi ratkaistavissa esimerkiksi lisäämällä järjestelmään oma ryhmä vapaa-ajan asunnoissa asuvista. Uutta kotikuntalakia säädettäessä tulisikin viimein huolehtia siitä, että rekisteröinnin jatkuminen nykyohjeen mukaisesti loppuu. Nykykäytännöstä ei hyödy kukaan, on vain häviäjiä. Valvokaa, konsulit!

Kirjoittaja on henkikirjoittaja emeritus.