Lukijalta
Mielipide

Komitean langettava ei pelkkä mielipide

Olen vuonna 2000 lainannut ILO:n alkuperäiskansasopimuksen nro 169 sisältämää alkuperäiskansamääritelmää, eikä se ole siitä muuttunut. Se, mitä olen kirjoittanut (LK 27.9.), koskee määritelmän tulkintaa. Pysyn myös siinä suhteessa siinä, mitä olen sanonut.

Kyseinen sopimuskohta koskee alkuperäiskansojen tunnistamista - tai määrittelyä, jos tuota termiä halutaan käyttää. Eräs tunnusmerkki on polveutuminen (descent) tietyssä maassa tai tietyllä alueella ennen nykyisen valtaväestön saapumista asuneesta väestöstä.