Mainos

Ko­lum­ni: Yh­teis­työs­sä neu­vo­tel­len ja sopien

Matti Huutola on Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas.
Matti Huutola on Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas.

Miksi lähdin ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin? Siksi, että tulevaisuuden Rovaniemellä ja sen kylillä asuisi Suomen onnellisin ja hyvin viihtyvä kuntalainen. Jossa myös lomailijat ja vierailijat viihtyvät.

Sen aikaansaamiseksi on paljon haasteita ja ratkaisuja vailla olevia asioita, joihin kuntapäättäjä voi vaikuttaa. Tähän työhön olen valmis.

Video: Matti Huutola

Rovaniemellä on hyvät lähtökohdat kehittää viihtyisää ja onnellista kuntaa

Rovaniemen luonto, koulutustarjonta, kohtuullisen hyvät liikenneyhteydet ja erityisesti ihmiset muodostavat hyvän perustan hyvälle kehitykselle. Alueen kulttuuriperintö palveluineen on vahvaa, ja sen vaaliminen ja kehittäminen on välttämätöntä. Alueen elinkeinoelämä nojautuu vahvasti palvelujen tuottamiseen. Osaaminen ja koulutus mahdollistavat edelleen kehittämisen.

-

Palveluelinkeinojen rinnalle tarvitsemme strategiaa elinkeinoelämän pohjan laajentamiseksi uusille toimialoille. Teknologioiden kehitys ja työnteon muotojen muutokset mahdollistavat sen, että työtä voidaan tehdä mistä tahansa, kunhan ihmiset kokevat alueen viihtyisäksi ja palvelut riittäviksi ja laadukkaiksi.

Edellä mainittujen asioiden edistämiseksi haluan hyödyntää vuosien varrella oppimaani yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattitaitoa, joka on muodostunut kunnallisena päättäjänä aikanaan Rovaniemen Maalaiskunnassa, kansanedustajana, ammattiyhdistysliikkeen neuvottelijana ja sopijana sekä kotimaassa että kansainvälisillä foorumeilla.

Koronaepidemian jälkeen korostuvat erityisesti yhteistyön kyvyt. Ne tulevat korostumaan työllisyyden edistämisessä, hoivavelassa ja nuorten pahoinvoinnin vähentämisessä.


-

Julkiset palvelut ovat julkisia palveluja

Siksi niiden toteuttamista ja vastuuta ei pidä ulkoistaa yksityisille toimijoille. Kuntien tulee toteuttaa pääosin palvelut omana toimintona, jota yksityinen sektori voi hyvin tukipalveluina vahvistaa. Maan hallituksessa valmisteilla olevan SOTE-uudistuksen mukaan päävastuu palvelujen tuottamisesta on SOTE-alueilla, joissa kuntien rooli tulee säilymään merkittävänä.

Ikääntyminen on voimavara, ei taakka kuntalaisille

Vanhuspalvelujen on oltava nykyistä parempia ja erittäin laadukkaita varallisuudesta riippumatta. Se takaa ikäystävällisen Rovaniemen.

Nuorten ääni kuuluviin päätöksenteossa

Erityisesti nuoria koskevissa päätöksissä ja investoinneissa pitää luottaa heidän omaan arvioonsa. Erityisesti korostuvat yhteisten kokoontumistilojen riittävyys sekä toiminnallisuus.  Kunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että liikuntaa ja eri harrastemahdollisuuksia on saatavilla varallisuudesta riippumatta.

-

Työllisyyden kehitys päätösten vaikutusarvioihin

Pinta-alaltaan laajaa ja monipuolista Rovaniemen maaseutua on kehitettävä yhdessä toimivan kaupunkiympäristön kanssa. Elävä ja hyvinvoiva maaseutu on vahvuus Rovaniemelle.

Korkeatasoinen koulutus ja nuoret luovat edellytykset elinkeinoelämän kehittymiselle. Ekologisesti, ympäristöarvot huomioiden luodaan pohjaa sille, että kuntalaiset ja vierailijat viihtyvät sekä arvostavat Rovaniemen seutua. Elinkeinoelämän investoinneissa ja kehittämispäätöksissä ekologista ja viihtyisää Rovaniemen seutua on huomioitava entistä enemmän.

Kaunis ja viihtyisä ympäristö ei kuitenkaan yksin riitä. Rovaniemen seutua on kehitettävä niin keskeltä kuin sen reuna-alueilta. Toimivat liikenneyhteydet ja hyvä tieverkosto ovat kehityksen edellytys myös maaseutualueilla. Etätyön tekeminen mahdollistaa asumisen ja työnteon laajasti: siksi kuntien velvollisuus on ylläpitää ja huolehtia toimivista tietoliikenneyhteyksistä ja omistamiensa teiden kunnossapidosta.

Hyvän hyvinvoinnin ja menestyksen aikaansaamiseksi on monia eri ratkaisuja ja polkuja. Ratkaisut löytyvät yhteistyössä neuvotellen ja sopien. Rakennetaan entistä elinvoimaisempi ja menestyvä Rovaniemi, josta olemme ylpeitä.

Matti Huutola

Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas

-