Mainos

Ko­lum­ni: Tästä se alkaa

Vanha vuosi päättyi ja uusi alkoi. Työhuoneeni seinäkalenteri muistuttaa tätä kirjoittaessani vielä viime vuodesta. Laitan sen tilalle uuden kalenterin. Vuoden vaihtuminen tulee tällä tavalla toden tuntuiseksi ja kalenteri näyttää suuntaa sille, mitä vuosi tuo tullessaan.

-

Millaisin odotuksin sinä tähyät uuteen vuoteen? Teitkö lupauksia? Liikkuuko mielessäsi toiveikkuutta, epävarmuutta, uteliaisuutta?

Tässä Lounais-Lapissa avautuvat ensimmäiset kolmen seurakunnan yhteiset sivut. Kemi, Keminmaa ja Tornio aloittavat yhteistyön tiedottamisessa näillä sivuilla.

Yhteinen historia on meille voimavara ja katseemme suuntautuu tulevaisuuteen. Kemi-Tornion rovastikunnan tiedottaminen on kulkenut vaiherikkaat vuotensa. Nyt on tilanne se, että kolme seurakuntaa tekee lehtien sivuilla tapahtuvaa uutisointiaan ja tiedottamistaan Lounais-Lapin sivuilla kahden viikon välein.

Katsomme asioita yhdessä ja avoimin silmin. Työskentelemme ja palvelemme tehtävis-sämme lahjoillamme. Haluamme, että seurakuntalaisten ääni näkyy ja kuuluu monipuolisessa toimin-nassamme.

Suurissa kaupungeissa tehdyn tutkimuksen mukaan evankelis-luterilaisen kirkon odotetaan tukevan lapsia ja nuoria sekä vanhuksia ja avuntarvitsijoita. Kaupunkilaisten mielikuvat seurakunnasta ovat yleisesti läpi Suomen myönteiset. Seurakunnat koetaan luotettaviksi, mutta toisaalta rutiininomaisiksi toimijoiksi.

Erityisesti suurissa kaupungeissa seurakunnan työntekijöitä ei tunneta. Täällä kotiseu-dullamme tilanne on toinen: tutut työntekijät muodostavat seurakunnan kasvot. Tuttuus ja läheisyys ovat valttejamme, joista meidän kannattaa edelleen pitää kiinni. Tavoitteemme on, että seurakuntalaiset kokevat uskon Jumalaan voimavarana ja pitävät yhteyttä kotiseurakuntaan merkittävänä. Yhteinen näkemys tukee seurakunnan toimintaa ja työmme sen parhaaksi jatkuu.

Me emme tiedä, mitä uusi vuosi tuo tullessaan. Elämän kirjoon kutoutuvat niin ilot kuin vastoinkäymi-setkin.

Muuttuvassakin ajassa ihminen kaipaa elämäänsä sellaista, joka pysyy kohdallaan eikä järky. Tällainen kiinnekohta on Jumalan sana, jonka lupaukset pysyvät tänäkin vuonna.

Toivotan kaikille Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2019!

Tero Saapunki

vt. kirkkoherra, Tornio