Kolumni: Rohkeasti vain, Metsähallitus

-
Kuva: Krista Kuusela

Metsähallitus ilmoitti kesällä aloittavansa metsän jatkuvan kasvatuksen kokeilun 15 000 hehtaarin alueella. Kokeilu kestää 30 vuotta. Tavoitteena on kerryttää käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla.

Olin uutisesta ensin innoissani. Tästä se lähtee, kestävämpi metsänpito valtion metsissä. Sitten ajattelin lisää. Muistelin Suomen metsänhoidon historiaa, jonka perkasin läpi Metsä meidän jälkeemme -tietokirjaa tehdessä.