Ko­koo­mus ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit vaa­li­liit­toon edus­kun­ta- ja maa­kun­ta­vaa­leis­sa La­pis­sa, myös kol­mat­ta kump­pa­nia haetaan

Kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat solmineet vaaliliiton ensi kevään eduskuntavaaleja ja tulevia maakuntavaaleja varten. Eduskuntavaalien vaaliliittoon haetaan myös kolmatta liittolaista.

Tavoitteena on saada vaaliliitolle mahdollisimman suuri yhteisäänimäärä ja näin kaksi kansanedustajaa eduskuntaan Lapista.