Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Koil­lis­sa­no­mat pal­kit­tiin par­haa­na pai­kal­lis­leh­te­nä – lehti voitti myös verk­ko­kil­pai­lun

Sanomalehti Koillissanomat on palkittu parhaana vähintään kaksi kertaa viikossa ilmestyvänä paikallislehtenä. Palkinto jaettiin Suurilla Lehtipäivillä Hyvinkäällä torstaina.

Raati totesi lehden tekevän vaikutuksen poikkeuksellisen vahvalla vuorovaikutuksella lukijoiden kanssa.