Kit­ti­län kä­rä­jis­tä on tulossa mil­joo­na­las­ku – pel­käs­tään vas­taa­jien lain­opil­lis­ten puo­lus­ta­jien oi­keu­del­le lä­het­tä­mä lasku on 760 499 euroa

Kittilän käräjillä syytettyinä olleiden 28 henkilön lainopillisten puolustajien vaatimat oikeudenkäyntikulut ovat yhteensä 760 499 euroa.

Summasta puuttuvat pääkäsittelytunnit ja asianosaiskulut. Lapin käräjäoikeuden käräjätuomari Vilho Niirasen mukaan Kittilän kuntakäräjien pääkäsittelytunteja oli 179.

– Kun tämä kerrotaan asetuksen mukaisella tuntipalkkiolla, joka on 110 euroa, saadaan yhden puolustajan oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyn osalta. Tämä summa on 19 690 euroa, Niiranen laskee.

Niirasen mukaan kulut olisivat 275 660 euroa, jos kaikki puolustajat olisivat olleet paikalla kaikki tunnit. Yhteensä lasku olisi siis 1 036 159 euroa.

– Näin ei kuitenkaan ole, koska puolustajien päämiehillä oli eri määrä syytteitä ja siksi he olivat pääkäsittelyssä paikalla vaihtelevasti.

Niirasen arvion mukaan puolustajien kulut jäävät todellisuudessa huomattavasti alle miljoonan euron.

– Tarkat summat selviävät vasta myöhemmin, viimeistään tuomion yhteydessä, hän sanoo.

Oikeudenkäynti alkoi elokuussa 2018, ja loppulausunnot annettiin tammi- ja helmikuussa 2019. Tuomio annetaan viimeistään kesäkuun lopussa.

Kittilän käräjillä oli syytettynä 28 henkilöä

Asianosaiskuluiksi luetaan osapuolille oikeudenkäynnistä aiheutuvat maksut.

– Vastaajat ovat vaatineet matkakulujaan ja päivärahojaan korvattavaksi valtion varoista, mikäli syytteet hylätään. Vaatimus voi kohdistua niihin päiviin, kun heidät on velvoitettu osallistumaan istuntoon. Näitä ovat istunnon ensimmäinen päivä ja oma kuuleminen. Tällä hetkellä asianosaiskulujen määrä on 4 230 euroa, Niiranen kertoo.

Kittilän käräjillä oli syytettynä 28 henkilöä, asianomistajana yksi ja todistajia 19. Pääkäsittely kesti 37 päivää, ja lisäksi oikeudessa pidettiin kolme valmistelupäivää.

Oikeudenkäynnissä istui kolme käräjätuomaria ja kaksi syyttäjää. Heidän palkkakustannuksensa tulevat olemaan oikeudenkäynnin ajalta useita kymmeniä tuhansia euroja.

Päälle tulevat vielä muun muassa istunnon valmistelusta ja aluehallintoviraston tilojen käyttämisestä aiheutuneet kulut sekä hallinnon kulut.

Kovinta rangaistusta vaaditaan Timo Kurulalle

Kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen vaativat 27 Kittilän kuntapäättäjälle ehdollisia vankeusrangaistuksia muun muassa törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä koskien Kittilän kunnanjohtajan Anna Mäkelän erottamista vuonna 2014.

Kovinta rangaistusta, minimissään kahdeksan kuukauden vankeusrangaistusta, syyttäjät vaativat Timo Kurulalle. Kurula on syyttäjien mukaan ollut keskeisessä asemassa niin Kittilän laki -jutussa, työrikosasiassa kuin irtisanomisasian varjovalmistelussa.

Niille kunnanhallituksen jäsenille, jotka ovat syytettynä Kittilän laki -asiassa, työrikosasiassa sekä irtisanomissyytteessä, syyttäjä vaatii minimissään kuuden kuukauden vankeusrangaistusta.

Työrikossyytteessä oleville kunnanvaltuuston jäsenille syyttäjät vaativat minimissään viiden kuukauden vankeusrangaistuksia.

Lisäksi syyttäjät vaativat erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan sihteerille sakkorangaistusta avunannosta.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Tästä on kyse

Kuka maksaakustannukset?

Kaikille Kittilän käräjien vastaajille on määrätty lainopillinen puolustaja, koska he ovat syytteessä teosta, josta minimirangaistus on vähintään neljä kuukautta vankeutta.

Puolustajien palkkion maksaa valtio. Kulut jäävät valtion vahingoksi, jos vastaajat todetaan syyttömiksi.

Jos vastaajien todetaan syyllistyneen kaikkiin syytteiden teonkuvausten mukaisiin tekoihin, heidät velvoitetaan korvaamaan puolustajien kulut valtiolle.

Mikäli joitain syytekohtia hylätään, takaisinmaksuvelvollisuus voidaan suhteuttaa syyksiluettujen tekojen mukaan.

Lähde: Vilho Niiranen