Kittilä kir­jel­möi Lapin kan­san­edus­ta­jil­le maan­tien pa­ran­ta­mis­hank­kees­ta Kön­gäs–­Han­hi­maan välillä – tien kun­nos­tus­työt voi­si­vat alkaa ensi vuonna

-
Kuva: Miila Kankaanranta

Kittilän kunta esittää Lapin kansanedustajille Köngäs–Hanhimaa -maantien parantamisen aloittamista ensi vuonna. Perusteluna kunta käyttää maantien liikenteellisen merkityksen kasvua muun muassa Kittilän kultakaivoksen ja Leville suuntautuvan liikenteen johdosta.

Maantien tiesuunnitelma on Kittilän kunnan mukaan valmis ja sen rakentamisen kustannusarvio on 6,7 miljoonaa euroa. Lapin ely-keskus on lausunut, että tien parantaminen on mahdollista, mikäli siihen saadaan rahoitus.