Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Mainos

Kirk­ko­her­ra­na Tor­nios­sa

Matti Salminen
Matti Salminen
Kuva: Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Lääninrovastin etuoikeus on saada ikkunapaikka oman rovastikuntansa seurakuntiin. Viran puolesta saa tutustua erilaisten seurakuntien hallintoon, toimintaan, henkilöstöön ja seurakuntalaisiin. Ikkunapaikkaan liittyy silloin tällöin myös velvoite palvella seurakuntia ylimenokausien tai hankalien muutosprosessien keskellä.

Viimeksi mainitusta syystä olen saanut mahdollisuuden toimia yhden kuukauden ajan Tornion vt. kirkkoherrana. Vaalista tehty valitus on mutkistanut valitun kirkkoherran, Mirja-Liisa Lindströmin, virkaan astumista. Ylimenokausi jatkuu hieman pidempään kuin yhden kuukauden, vaikka M-L Lindström onkin aloittanut työt Torniossa lokakuun alussa. Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa kestää oman aikansa. Torniolaisilta tarvitaan kärsivällisyyttä oikeuden päätöstä odotellessa. Kärsivällisyyden lisäksi seurakunnan työntekijöiden, hallinnon ja seurakuntalaisten on tärkeä antaa vt. kirkkoherra Lindströmille se selkänoja, jonka toivon mukaan vakituinen virka tuo vuoden kuluttua.

Kuukausi Torniossa on avannut silmiä näkemään osan niistä tarpeista, joita eteläisellä kaupunkiseurakunnalla on. Minulla on vahvistunut näkemys siitä, että Tornion on rovastikuntamme seurakunnista veturiseurakunta. Työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja seurakuntalaisista huokuu sitoutuneisuutta seurakunnan ja evankeliumin parhaaksi. Se on valjastettava yhteiseen näkyyn siitä, miltä seurakunta näyttää viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Pelkkä paperilla oleva strategia ei riitä.

Tähän liittyvä isompi asia on vanhan seurakuntarakenteen muuttaminen vastaamaan tätä päivää. Mikäli seurakuntalaiset toivovat, että kirkkoherra ei ole vain hallintovirkamies, vaan myös seurakuntalaisten keskellä palveleva pappi ja seurakunnan hengellisen elämän tiennäyttäjä, niin seurakunnan hallintorakenteen on vastattava keskisuuren seurakunnan toimintamallia eikä pienen seurakunnan tapaa toimia.

Kuukauden aikana en huomannut, että seurakuntalaiset olisivat enää kiinni vanhassa kolmen itsenäisen seurakunnan maailmassa. Työntekijätkään eivät ole siinä kiinni. Mutta kirkkoherran tehtävät on siirretty lähes yksi yhteen jonkin pienen seurakunnan kirkkoherran tehtävistä Torniossa toteutettaviksi. Pidemmän päälle se tukehduttaa seurakunnan tärkeimmän työntekijän mahdollisuuden aktiivisesti kehittää seurakuntaa ja viedä sitä eteenpäin yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Tämän asian muuttaminen on pian alkavan uuden toimintavuoden tärkein yksittäinen prosessi.

Yhteisestä kuukaudesta kiittäen

Matti Salminen

Lääninrovasti