Kiin­teis­tö­liit­to esittää la­ki­muu­tos­ta Airbnb-tyyp­pi­seen ly­hyt­vuok­rauk­seen – Osak­kail­ta tulee paljon pu­he­lu­ja la­ki­neu­von­taan

Liiton mukaan taloyhtiöissä on asiasta paljon epäselvyyttä.

Asunto-osakeyhtiöt odottavat nykyistä selkeämpiä pelisääntöjä lyhytaikaisen vuokrauksen ja majoitustoiminnan sallittavuuteen, kertoo Kiinteistöliitto.

Liiton mukaan nykytilanne aiheuttaa epäselvyyttä ja kiistoja, kun taloyhtiöissä ei tiedetä, millaisilla ehdoilla majoitustoiminta yhtiössä tulee sallia, ja millä edellytyksillä siihen voidaan puuttua.

Kiinteistöliitto on esittänyt jakamistalouteen liittyvässä lausunnossaan, että ongelma ratkaistaisiin muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia. Esitys on, että jo huoneisto on määritelty käyttötarkoitukseltaan asunnoksi, siinä sallittaisiin vuoden aikana vain rajattu määrä käyttäjiä eikä määrää saisi ylittää kalenterivuoden aikana.

– Jos määrä ylitettäisiin, kyse olisi käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä asunnoksi määritellyssä huoneistossa. Tähän taloyhtiöllä olisi mahdollisuus puuttua ottamalla huoneisto taloyhtiön hallintaan, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Seurannan vuoksi osakkaalla olisi velvollisuus ilmoittaa käyttäjätahoista, kuten vuokralaisista ja majoittujista taloyhtiölle.

Lyhytaikaista majoitustoimintaa ilmentää Airbnb-tyyppinen majoitus, ja ilmiön kasvu näkyy Kiinteistöliiton neuvonnassa. Juridiseen neuvontaan kyselyjä tulee vähintään viikoittain. Yhteydenotot ovat lisääntyneet parin vuoden aikana.

– Minulle tulee soittoja noin yksi kahdessa viikossa, ja yleensä soittaja on osakas, joka joutuu jostain syystä kokemaan häiriötä, Hienonen kertoo.