Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Kie­la-kort­te­lin park­ki­hal­lin tai­de­työ val­mis­tui – Sei­nä­maa­laus­ta suo­ma­lai­sis­ta kan­san­sa­duis­ta jopa 300 metrin mitalta

-
Kuva: Timo Jokela

Kiela-korttelin autohallin seinämaalaukset ovat valmistuneet. Kyseessä on ollut Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kolme vuotta kestänyt taideprojekti.

Uudessa YIT:n Rovaniemelle rakentamassa korttelissa oli maalareille tarjolla poikkeuksellisen suuri, noin 900 neliömetrin laajuinen ja jopa 300 metriä pitkä seinäpinta.

Yhteistyö alkoi, kun YIT:n taidekoordinaattori Mari Kemppinen otti yhteyttä professori Timo Jokelaan. Rakennusyhtiön haaveena oli toteuttaa seinämaalaus Kiela-korttelin parkkihallin sisäseiniin ja tehdä näin ympäristöstä pirteämpi ja viihtyisämpi uuden korttelin asukkaille. Yhteistyö sopi hyvin kuvataidekasvatuksen projektiopintoihin.

– Kiela-korttelin seinämaalauksen myötä opiskelijat pääsivät ainutlaatuisen projektin pariin. Sen kautta opintojen sisällöt, kuten ajankohtainen julkinen taide, taiteen merkitys osana kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja taiteen toteutustavat osana rakennushankkeita, konkretisoituivat hienosti, kuvailee Jokela yliopiston tiedotteessa.

Ajatuksena oli alusta asti, että toteutettavat seinämaalaukset muodostavat yhtenäisen tilallisen kokonaisuuden. Opiskelijoiden ideoinnin pohjalta seinämaalauskokonaisuuden teemaksi valikoituivat suomalaiset kansansadut. Saduissa kuvataan eläimiä ja luontoa, ja niihin sisältyy aina jokin opetus.

Lisäksi tavoitteena oli soveltaa sellaisia osallistavia ja pedagogisia menetelmiä, joiden avulla asukkaat osallistuisivat suunnitteluun.

Nyt valmistuneen viimeisen osan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat kuvataidekasvatuksen opiskelijat Rosa Kansala, Sonja Kinnunen ja Anna-Mari Huovinen. Kinnunen kertoo, että jo aikaisemmin aloitetun maalausprojektin jatkaminen oli haastavaa ja mielenkiintoista.